Лабораторією гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ” позапланово виконано ряд робіт, спрямованих на запобігання негативного впливу хімічних чинників

1445

Протягом  першого півріччя  2020 р. фахівці лабораторії позапланово виконали ряд робіт на допомогу лабораторним центрам громадського здоров’я МОЗ України, спрямованих на запобігання негативного впливу хімічних чинників, в тому числі канцерогенних, на навколишнє середовище та промислових  викидів на здоров’я  населення.

  1. За матеріалами Рівненського лабораторного центру МОЗ України та Національного університету «Острозька академія» дана оцінка небезпеки реального забруднення атмосферного повітря на території Рівненської області з охопленням області та ряду  районних центрів, а також сільської місцевості.

Визначено пріоритетні  речовини повітряного середовища та показано, що в результаті змін промислового розвитку області в останні десятиріччя, спостерігається зростання питомої ваги викидів відпрацьованих газів пересувних  джерел забруднення та зменшення внеску промислових викидів.

Проведений системний аналіз забруднення повітряного середовища засвідчив, що, незважаючи на відповідність зареєстрованого вмісту 9 провідних речовин (бенз(а)пірен, формальдегід, діоксид азоту, сірки, фенол тощо) гігієнічним нормативам, існує висока ймовірність пошкоджуючого впливу їх на органи та системи.

Визначено  пріоритетний вплив  хімічного забруднення за показниками неканцерогенного ризику на органи дихання, стан імунної системи, підвищення рівня вад розвитку тощо.

Показано,  що тільки за вмістом у повітрі двох канцерогенів (бенз(а)пірен, формальдегід) існує насторожуючий рівень канцерогенного ризику.

Встановлено прямий кореляційний зв’язок між прогнозованими та реальними показниками захворюваності населення.

Запропоновано  на законодавчому рівні запровадити соціально-гігієнічну паспортизацію населених пунктів та здійснити прогноз у зміні характеру та інтенсивності захворюваності населення залежно від показників екологічного забруднення, з подальшою  передачею до відомчих структур.

  1. Здійснено еколого-гігієнічну експертизу технологічних регламентів виробничих процесів за рівнем вмісту канцерогенних сполук (бенз(а)пірену, фенантрену, пірену, нафталіну, аценафтену, антрацену) на підприємствах:

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук), ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», ПрАТ «ЮЖКОКС» (м. Кам’янське),  ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС». Результати передано керівникам відповідних підприємств для подальшої передачі до інспекційних відділів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

  1. Досліджено вміст бенз(а)пірену та ряду інших поліциклічних ароматичних вуглеводнів:

– у промислових викидах та в повітрі робочої зони ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук), ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»;

– в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони ПрАТ «ЮЖКОКС» (м. Кам’янське), ТДВ «Рокитнянський спецкаp’єр», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук).

Отримані дані передано керівникам відповідних підприємств для передачі до інспекційних відділів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та місцевим органам влади.