Науково-практичної конференція “Інтегративна медицина: досягнення та перспективи”. Анонс

1224

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, департамент охорони здоровя Маріупольської міської Ради, Українська асоціація сімейної медицини, НВМКЦ “Головний військовий клінічний госпіталь”, ДУ «Центр інноваційних медичних технологій» НАН України, ВГО “Українська асоціація ортопедів-травматологів“  та співорганізатори запрошують Вас взяти участь в роботі науково-практичної конференції “Інтегративна медицина: досягнення та перспективи”.

Науково-практична конференція запланована на 14-15 травня 2020 року в   м. Маріуполь.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Лікування та реабілітація постраждалих внаслідок бойової травми;
 • Реконструктивно-відновна хірургія при внутрішньосуглобових пошкодженнях кінцівок, травмах таза та хребта;
 • Малоінвазивні технології лікування в хірургії, травматології та ортопедії;
 • Актуальні питання кардіології та серцево-судинної хірургії;
 • Міждисциплінарний підхід до діагностики та лікування уражень апарата руху та опори;
 • Впровадження сімейної медицини в Україні: реальний стан, ефективність та перспективи;
 • Організація медичної допомоги учасникам бойових дій та постраждалим – роль сімейного лікаря та мультидисциплінарний підхід;
 • Актуальні питання діагностики та лікування уражень апарата руху у дітей.

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Науково-практична конференція проводиться у форматі пленарних засідань за основними темами з участю провідних експертів України та іноземних держав.

Протягом конфереції буде організована виставка фармацевтичних фірм та медичного обладнання.

Статті та тези доповідей будуть надруковані у фаховому журналі «Сімейна медицина», що входить до переліку видань акредитованих ДАК України.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в конференції потрібно до 15 березня 2020 року зареєструватися в якості учасника, надіславши заповнену реєстраційну картку (див. далі) на електронну адресу оргкомітету kaftraum@ukr.net з поміткою в темі „Маріуполь 2020”.

Програма буде розміщена на сайті www.kaftravm.com.ua (15 квітня 2020 року).

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Поштова адреса: 01054 Україна, Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27, ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, кафедра травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця

Телефон/факс: +38 (044) 288-01-26

email: kaftraum@ukr.net

Інтернет сайт:www.kaftravm.com.ua

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

За бажанням учасників наукові статті та тези можуть бути надруковані в журналі „Сімейна медицина”, затвердженому ДАК України. Для цього до 1 квітня 2020 року на адресу оргкомітету необхідно надіслати нижчевказані матеріали для публікації.

Всі статті обов’язково рецензуються. Стаття може бути повернута авторові для виправлення або скорочення. Матеріали, що не відповідають вказаним нижче вимогам, до друку не приймаються. Вартість однієї сторінки публікації – 15 гривень.

Для наукових статей:

 • текст статті у двох примірниках, підписаний усіма авторами, затверджений керівником установи і завірений круглою печаткою; обсяг – 5 – 7 сторінок друкованого тексту формату А4, включаючи перелік літератури, таблиці, ілюстрації, підписи до них. Шрифт-Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5
 • на першій сторінці в лівому верхньому куті з нової строки представляються шифр УДК; ініціали та прізвища авторів; назва статті; назва установи, де виконана робота; назва держави. Під ними вказуються ключові слова.
 • структура основного тексту оригінальних статей повинна відповідати загально-прийнятій структурі для наукових статей (згідно з вимогами ДАК України), та містити наступні розділи: “Вступ”, “Мета роботи”, “Матеріал та методи”, “Результати та обговорення”, “Висновки”. До тексту необхідно додати реферат, що включає назву роботи, прізвища, ініціали авторів відповідними мовами та відображає основні положення статті. Розмір реферату не більше 30% сторінки.
 •  перелік цитованої літератури (до 10 джерел, не менше 70 % останніх 5-7 років);
 • електронна версія статті додається на CD-R/RW (електронна та друкована версії мають бути ідентичними, на магнітному носії повинні бути матеріали тільки однієї статті). Також електронна версія може бути надана за допомогою електронної пошти на e-mail kaftraum@ukr.net з поміткою в темі „Стаття_Сімейна медицина_2020”.
 • акт експертизи та офіційний супровідний лист

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Прізвище________________________________________________________

Ім’я_____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________

Науковий ступінь:__________________________________________________

Вчене звання  ____________________________________________________

Місце роботи:_____________________________________________________

________________________________________________________________

Посада__________________________________________________________

Спеціальність_____________________________________________________

Адреса

Поштовий індекс___________________________________________________

Країна___________________________________________________________

Місто____________________________________________________________

Вулиця__________________________________________________________

№ будинку_______________________________________________________

Контактні телефон, факс, e-mail ______________________________________

Бажана форма участі: 

Прийняти участь в роботі науково-практичної конференції:

[ ] з усною доповіддю

[ ] із стендовою доповіддю

[ ] як слухач

Для фірм та організацій:

[ ] бажаємо прийняти участь у виставці

[ ] бажаємо довести інформацію про медичний препарат (обладнання) усною доповіддю