Напрямки досліджень лабораторії імунології ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

1697

Першого березня відзначався Всесвітній день імунітету. Дата вибрана не випадково. У цей період найчастіше проявляються вірусні інфекції, проявляється загострення хронічних захворювань. Це пов’язано з ослабленням імунної системи після зими, весняним авітамінозом, гіподинамією, перевтомою, шкідливими звичками і стресом. Для детального вивчення стану імунної системи необхідне проведення дослідження імунологічного статусу. Після чого може бути проведена імунологічна корекція із застосуванням натуральних біопрепаратів. Лабораторія імунології ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» організована в 1946 році. У цей період розроблялися методи консервації рогівки, методи зберігання різних ізольованих тканин, що підлягають трансплантації. Клінічні та лабораторні спостереження за пересадженою рогівкою спричинили за собою ряд важливих досліджень, присвячених біології ізольованих тканин.

В лабораторії проводиться:

  • Гістоімуноцитохімічне визначення основних субпопуляцій лімфоцитів.
  • Визначення маркерів ранньої та пізньої активації імунокомпетентних клітин та інших молекулярних маркерів.
  • Визначення основних показників Т-клітинного імунітету, гуморального імунітету, системи природної резистентності.
  • Визначення рівня сенсибілізації до антигенів ока.
  • Розробляються схеми імунокорекції, проводиться підбір імуномодуляторів.
  • Методом імуноферментного аналізу проводиться визначення молекулярних маркерів біологічних процесів, онкомаркерів, цитокінів.

В даний час одним з основних напрямків досліджень лабораторії імунології є пошук і вивчення нових імунотропних препаратів. Дослідження механізмів регуляції діяльності імунної системи з метою відновлення власних імунорегуляторних систем.