Парламентські слухання на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє»

755

Мета заходу:

 • професійне та громадське обговорення питання реформування медичної освіти в Україні,
 • висвітлення проблем та визначення основних стратегічних напрямів подальшого розвитку медичної освіти в контексті реформування охорони здоров’я України,
 • розроблення пріоритетних заходів, що мають бути вжиті законодавчою та виконавчою владою України з метою розвитку вітчизняної медичної освіти.

22 березня 2017 року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє».
Учасники заслухали виступи віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка та голови парламентського Комітету з питань охорони здоров’я Ольги Богомолець.

У центрі уваги виступаючих – питання, що стосуються стану, проблем та перспектив розвитку всіх щаблів медичної освіти:

 • системи вищої медичної освіти, фармацевтичної та стоматологічної освіти,
 • підготовки медичних кадрів для потреб Збройних Сил України, молодших спеціалістів;
 • системи післядипломної підготовки медиків.

Крім того, на розгляд винесено такі актуальні питання, як підготовка менеджерів в охороні здоров’я та фахівців з громадського здоров’я, кваліфікованих юристів для роботи в системі охорони здоров’я.

Учасники парламентських слухань констатували, що сьогодні, незважаючи на досить потужну мережу вищих медичних навчальних закладів, в Україні ще не досягнуто рівня фундаментальної та клінічної підготовки лікарів, який би повною мірою відповідав сучасним міжнародним стандартам.

Причинами такого стану насамперед є:

 • повільне запровадження у навчальний процес сучасних наукових розробок та засад доказової медицини, галузевих стандартів вищої медичної та фармацевтичної освіти, адаптованих до європейських стандартів  у сфері охорони здоров’я;
 • несвоєчасний перегляд та оновлення програм підготовки спеціалістів для медичної галузі, що не встигає за розвитком сучасної медичної науки та нових медичних технологій; 
 • неефективна, надмірно централізована та застаріла система управління і фінансування в системі вищої медичної освіти;
 • не розвинена система університетських клінік;
 • застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів;
 • зростаюча нерівність у доступі до якісної освіти;
 • надмірна комерціалізація освітніх послуг; корупція тощо.

Упродовж усього періоду існування незалежної України в освітньому секторі накопичувалися численні проблеми системного характеру, що призводять до зниження рівня знань і умінь майбутніх спеціалістів та негативно позначаються на якості освітніх послуг, а отже, й на міжнародному іміджі та конкурентоздатності української системи вищої медичної освіти.

Обговорюючи нагальні проблеми в системі медичної освіти України,  виступаючі відзначали, що підготовка кадрів для галузі охорони здоров’я має враховувати її реальну потребу в конкретних спеціалістах та потребу пацієнтів у доступі до якісної медичної допомоги.
Учасники слухань констатували, що сучасна медицина стрімко розвивається в пошуках і впровадженні нових методів лікування, діагностики захворювань, новітніх інформаційних технологій. Тому програми підготовки майбутніх медиків повинні ґрунтуватися на вимогах європейських протоколів і стандартів лікування хвороб, сучасних інформаційних технологіях, передбачати можливість опанування практичних навичок роботи з сучасним лікувально-діагностичним обладнанням. У навчальний процес до- та післядипломної підготовки медичних працівників потрібно запроваджувати використання сучасних телемедичних технологій, щоб спеціалісти мали змогу навчатися і працювати в єдиному професійному європейському просторі.


«Сьогодні вищий орган законодавчої влади країни, – зазначила Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, – має почути думку фахівців у сфері медичної освіти та громадськості щодо головних напрямів реформування медичної освіти, сформувати дорожню карту цієї реформи, інвентаризувати, виявити і  систематизувати всі проблеми у системі медичної освіти та знайти шляхи вирішення задля того, щоб система медичної освіти в Україні відповідала сучасним потребам галузі охорони здоров’я у висококваліфікованих кадрах та була інтегрованою в європейський економічний та освітній простір». 

На її думку, без зміни парадигми базової середньої і вищої медичної освіти в Україні неможливо наблизити систему охорони здоров’я до світових стандартів та здійснити реформування системи охорони здоров’я в Україні.

Крім цього, Ольга Богомолець не обійшла стороною і болюче питання – катастрофічне недофінансування установ Національної академії медичних наук України:

" Відсутність фінансування на академію медичних наук сьогодні демонструє зневагу до вищих закладів освіти, які створюють стандарти лікування і які є сьогодні єдиним місцем, де українські громадяни можуть отримати найвищу і найякіснішу допомогу. 
І до тих пір поки українські медики будуть терпіти зневажливе ставлення до себе, до тих пір воно буде існувати."

Учасникам було представлено для обговорення проект Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє», які будуть подані на затвердження Верховної Ради України після спільного опрацювання всіма зацікавленими сторонами