Новий склад Атестаційної колегії МОН України

2460

Міністерство освіти і науки (МОН) України затвердило новий склад Атестаційної колегії МОН України. Відповідний наказ (№ 1230 від 24 вересня 2019 року) підписала міністр Ганна Новосад.

До складу Атестаційної колегії МОН, до функцій якої входить затвердження рішень вчених рад про присвоєння вченого звання професора, старшого дослідника, а також формування Переліку наукових фахових видань, включено 13 осіб.

Раді відзначити, що серед них і Президент Національної академії медичних наук України – доктор медичних наук, професор, академік НАМН України Віталій Цимбалюк.

Натомість попередній склад налічував 34 особи.

За словами заступника міністра освіти і науки Єгора Стадного, наразі Атестаційна колегія МОН поступово передає свої функції Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти.

«Водночас для нас важливо, щоб Атестаційна колегія була органом, якому довіряють і який добре виконує повноваження, які зараз залишились. Саме тому ми не лише скоротили склад, а й якісно його оновили», — зазначив заступник міністра.

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d8/b15/43d/5d8b1543db11a443695198.pdf

Довідково.

Атестаційна колегія МОН затверджує рішення вчених рад про присвоєння вченого звання професора, старшого дослідника, розглядає апеляції щодо цього та формує Перелік наукових фахових видань України. Серед повноважень колегії також є присудження наукового ступеня кандидата та доктора наук тим здобувачам, підготовка яких розпочалась до 1 вересня 2016 року. Тимчасовий порядок присудження ступеню доктора філософії в МОН триватиме до 31 грудня 2020 року.

Якщо підготовка здобувачів ступенів доктора наук та доктора філософії розпочалась після 1 вересня 2016 року, то атестація відбуватиметься за новою процедурою в НАЗЯВО. Організація розроблятиме Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад, у яких будуть захищатися доктори філософії та порядок присудження наукових ступенів. Окрім цього, НАЗЯВО буде скасовувати ці рішення за потреби та розглядати питання щодо позбавлення наукового ступеня через плагіат.Докладніша інформація – за посиланням:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-skladu-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva