НПК «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології»

494

Звіт
27 квітня 2017 р. у м. Харкові відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології».

Організатори конференції:

 • ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
 • Національна академія медичних наук України
 • Міністерство охорони здоров’я України
 • Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

У конференції взяли участь понад 100 фахівців відповідних спеціальностей.

За підсумками обговорення було прийнято резолюцію.

РЕЗОЛЮЦІЯ
науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології»
(27 квітня 2017 р., м. Харків)

Проблема інтенсивної терапії та анестезіології в онкології останнім часом набуває все більшої актуальності. Це зумовлено, з одного боку, підвищенням рівня онкозахворюваності, з іншого боку, розширенням можливостей і накопиченням досвіду в сучасній онкохірургії та анестезіології, і нарешті — підвищенням вимог лікарів і пацієнтів до результатів проведених хірургічних втручань, особливо до якості життя після їх виконання.

Радикальні операції на органах грудної, черевної порожнини та шиї, поряд із косметичними змінами призводять до порушення життєво важливих функцій, що потребують інтенсивної корекції з урахуванням патофізіологічних механізмів.

На сучасному рівні розвитку медицини викликають занепокоєння не тільки результати вилікування і збереження життя, а й можливість завдяки рятівній операції повернути пацієнта до фізичної, соціально-трудової реабілітації і забезпечити гідну якість життя.

Таким чином, особливості інтенсивної терапії в онкології – це актуальна і дуже важлива проблема, адже вона є своєрідним якісним показником рівня розвитку сучасної медицини як науки.

Вирішувати проблеми інтенсивної терапії можливо лише завдяки загальним зусиллям онкохірургів, анестезіологів, радіологів та хіміотерапевтів.

Впровадження у практичну охорону здоров’я нових способів та методів інтенсивної терапії, хірургічних втручань, радіо- та хіміотерапії дозволить суттєво поліпшити результати лікування та виживання хворих на онкологічні захворювання.

Викладене вище диктує необхідність висвітлювати, обговорювати і вирішувати ці питання на конференції із залученням якомога більшої аудиторії фахівців.

На конференції було розглянуто наступні питання:

 1. Особливості інтенсивної терапії при мультиорганних втручаннях.
 2. Хірургічна тактика в торакальній онкології.
 3. Хірургічна тактика в хірургії травного тракту.
 4. Анестезіологічна тактика в онкомамології.
 5. Інтенсивна терапія при ускладненнях оперативних втручань у торакальній онкології та онкології травного тракту.
 6. Особливості операційного та післяопераційного періоду у хворих з операціями на трахеї.
 7. Можливості використання референтних методів інтенсивної терапії в онкології.
 8. Інтенсивна терапія при ускладненнях хіміотерапії.
 9. Особливості респіраторної терапії у хворих з операціями на органах грудної порожнини.
 10. Особливості знеболення у онкологічних хворих.

Планується проведення спільної конференції з Національним інститутом раку, що буде висвітлювати питання онкології, патофізіології та інтенсивної терапії в онкології.