Загальні збори Національної академії медичних наук України. Результати виборів

1380

27 квітня 2017 року Президією НАМН України було прийнято рішення про проведення 30 – 31 травня 2017 року чергової сесії загальних зборів НАМН України, присвяченої виборам на вакантні місця дійсних членів (аkадеміkів) і члeнiв-кореспондентів  НАМН України.
30 – 31 травня 2017 року відбулися Загальні збори Національної академії медичних наук України. У зборах взяли участь президент академії, члени Президії, дійсні члени (академіки) та члени кореспонденти НАМН України, директори державних установ НАМН, представники Національної (віце-президент НАН України академік Вячеслав Кошечко) та галузевих академій, а також народні депутати України (Оксана Корчинська, Костянтин Іщейкін, Валерій Дубіль), інші почесні гості, представники ЗМІ.

З основною доповіддю «Про результати діяльності НАМН України у 2016 році і перспективи розвитку наукових досліджень» виступив президент НАМН України академік Віталій Цимбалюк. Підсумкам роботи клінічного та теоретичного відділень НАМН України та успіхам і проблемам у вітчизняній медичній науці загалом були присвячені виступи віце-президентів НАМН академіків Дмитра Заболотного, Володимира Коваленка та Миколи Тронька.

З промовистим словом звернулись до медичної еліти України і народні депутати України 1-ша заступниця голови Комітету Верховної Ради України Оксана Корчинська та голова підкомітету бюджетної політики України та удосконалення положень бюджетного кодексу, д.м.н. Костянтин Іщейкін.

Втім центральною подією цієї сесії загальних зборів НАМН України стали вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України на вакантні місця (відповідно до оголошення, опублікованого в газеті «Голос України» від 20.01.2016 № 9 (6263) і оголошення в газеті "Голос України" від 21.04.2016 р. №73 (6327).

Відповідно до Статуту НАМН України право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) НАМН України мають вчені ради наукових установ, атестованих відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», вищих навчальних закладів (університетів та академій), дійсні члени (академіки) НАМН України.

Всього було 48 претендентів на отримання відповідних звань.

Оскільки вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України ( за Статутом) проводяться у два етапи – на загальних зборах відділень НАМН України, а потім – на сесії Загальних зборів НАМН України, у 1-й день, 30 травня, на Загальних зборах відділення теоретичної і профілактичної та окремо клінічної медицини заслухали всіх кандидатів, а наступного дня, 31 травня, на сесії Загальних зборів НАМН України затвердили результати таємного голосування.

Таким чином на засіданні Загальних зборів НАМН України на вакантні місця було обрано таких дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України за спеціальностями:

ДІЙСНІ ЧЛЕНИ (АКАДЕМІКИ)  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

хірургія коронарних судин

Руденко Анатолій Вікторович

дитяча серцево-судинна хірургія

Лазоришинець Василь Васильович

травматологія і ортопедія

Лоскутов Олександр Євгенович

радіаційна медицина, радіаційна безпека

Базика Димитрій Анатолійович

токсикологія, хімічна безпека

Яворовський Олександр Петрович

військова епідеміологія, інфекційні хвороби

Андрейчин Михайло Антонович

фармацевтична хімія, синтез нових біологічно активних речовин

Зіменковський Борис Семенович

ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

військова хірургія
Хоменко Ігор Петрович

загальна та невідкладна хірургія
Бойко Валерій Володимирович
Усенко Олександр Юрійович

травматологія і ортопедія
Страфун Сергій Семенович

анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія
Глумчер Фелікс Семенович

фтизіатрія і пульмонологія
Гаврисюк Володимир Костянтинович

медицина невідкладних станів
Ничитайло Михайло Юхимович

терапія, профілактика неінфекційних захворювань 
Дячук Дмитро Дмитрович

неонатологія
Шунько Єлизавета Євгенівна

патологічна анатомія
Задорожна Тамара Данилівна

епідеміологія інфекційних хвороб
Задорожна Вікторія Іванівна

психофізіологія
Дзяк Людмила Антонівна

хірургічна ендокринологія
Караченцев Юрій Іванович

екологічно та виробничо обумовлені захворювання
Басанець Анжела Володимирівна

науково-медичне забезпечення збройних сил та правоохоронних органів
Лурін Ігор Анатолійович

Щиро вітаємо з обранням!