Історико-термінологічна наукова конференція «100-річчя МОЗ та опікування України і лікарське самоврядування»

910

Головам крайових організацій Всеукраїнського лікарського товариства та Світової федерації лікарського товариства
Керівникам фахових лікарських товариств і асоціацій
Ректорам вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти
Керівникам науково-дослідних установ і закладів охорони здоров'я
Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій
Лікарям України
Всеукраїнське лікарське товариство запрошує взяти участь в історико-термінологічній науковій конференції
«100-річчя Міністерства охорони здоров’я та опікування України і лікарське самоврядування»,
яка відбудеться 6 липня 2018 року у приміщенні Національної наукової медичної бібліотеки України за адресою:

м. Київ, вул. Льва Толстого, 7.
Відкриття о 12:00.

Програмні питання:

  1. 100-річний ювілей Міністерства охорони здоров’я та опікування України.
  2. Історія розвитку системи охорони здоров’я України.
  3. Історичні портрети видатних вітчизняних лікарів і вчених, пам’ятні історичні дати.
  4. Питання української медичної термінології.
  5. Лікарське самоврядування: історія, сучасний стан і перспективи.

Тези доповідей будуть опубліковані в матеріалах XVII Конгресу СФУЛТ без оплати.

До друку приймаються тексти, що відповідають тематиці і оформлені з дотриманням таких правил:

  1. Мова публікації – українська.
  2. Структура тексту: а) НАЗВА публікації (великими літерами, жирним шрифтом); б) прізвища та ініціали авторів (прізвище доповідача підкреслюється); в) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур); г) текст тез (усі абревіатури повинні бути розшифровані).
  3. Формат друку: "Word for Windows", TimesNewRoman 12, інтервал – 1,0; без ручних перенесень; лист розміру А4, поля: з усіх боків – по 20 мм.
  4. Об'єм тексту тез (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку).

До уваги авторів.

За рішенням редакційної колегії до друку може прийматися також повний текст доповіді (статті), тому прохання надсилати його разом з тезами на e-адресу: sfulttz@ukr.net та копію на адресу nechajs@ukr.net, з обов’язковою вказівкою в темі листа «На історико-
термінологічну конференцію» та Прізвище доповідача.

Академік НАМН Любомир ПИРІГ, Почесний президент ВУЛТ Д-р Станіслав НЕЧАЇВ, Голова Історико-термінолоґічної комісії ВУЛТ
тел.: (099)754-22-35, (095)199-90-10, (068)778-46-78