Узагальнені дані 20-річного моніторингу радону-222 у питній воді України

830

Дослідження природної радіоактивності питної води є постійною складовою діяльності лабораторії радіаційного моніторингу. За матеріалами багаторічних досліджень в № 4 за 2022 р. журналу Ядерна та радіаційна безпека надруковано статтю Бузинного М.Г. та Михайлової Л.Л. «Узагальнені дані 20-річного моніторингу радону-222 у питній воді України».

Вітчизняні та європейські нормативи щодо вмісту радону-222 у питній воді встановлюють обмеження на вміст радону-222 на рівні 100 Бк/л. В Україні більшість джерел води відповідають встановленим вимогам за цим показником, однак є регіони, де вода містить радон-222 у кількостях, які перевищують встановлені межі і можуть створювати негативний вплив на здоров’я людей.

Результати дослідження охоплювали 1228 зразків води із 23 областей України. Переважна їх кількість надана комунальними підприємствами, виробниками води, іншими компаніями, які виробляють харчову продукцію і використовують у процесі виробництва воду. У переліку зразків було немало і таких, що були надані з приватних домогосподарств, обладнаних свердловинами. Це є свідченням піклування власників свердловин про якість питної води, яку споживає родина.

Інтервал отриманих значень питомої активності води є досить широким – від 0,1 до 895 Бк / л. Частотний розподіл значень питомої активності наведено на рисунку 1. Рисунок свідчить, що для 11 % досліджених зразків води вміст 222Rn перевищує встановлені державні та європейські нормативи для питної води.

Слід зазначити, що мало не дві третини зразків води надійшло на дослідження з Київської, Житомирської, Черкаської та Вінницької областей. Це і не дивно, оскільки названі регіони частково або повністю знаходяться у межах т. зв. Українського кристалічного щита, що є причиною підвищених рівнів вмісту природних радіонуклідів у підземній воді. Про цю особливість води названих областей відомо з кінця 1980-х рр., різні обсяги вимірювань продовжувалися усі наступні роки, до того ж, джерела територіально знаходяться ближче до лабораторії, що, ймовірно, дає деякі логістичні переваги для замовників досліджень.

Також досить високі рівні радону-222 з перевищенням нормативу спостерігали для води свердловин південного регіону – Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської областей, на які також впливають породи Українського кристалічного щита, хоча вода цих регіонів досліджена недостатньо.

На рисунку 2 надано середні та максимальні значення питомої активності радону-222 у воді свердловин адміністративних областей України.

Для областей з виявленими високими значеннями вмісту радону-222 необхідне детальне вивчення радіоактивності підземних вод з метою підготовки та реалізації заходів для поліпшення радіаційного стану питної води.

З метою мінімізації опромінення людей від споживання питної води моніторинг вмісту радону-222 для окремих регіонів України має бути розповсюджений на джерела води, які використовуються населенням, але залишаються недослідженими на предмет вмісту природних радіонуклідів.

Рисунок 1 – Розподіл значень питомої активності 222Rn у воді свердловин України (2003 – 2021 рр.)
Рисунок 2 – Середні та максимальні значення питомої активності радону-222 у воді свердловин адміністративних областей України (2003 – 2021 рр.)

Повний текст статті доступний за посиланням: https://doi.org/10.32918/nrs.2022.4(96).04.