ПОДАННЯ ЩОДО ПРЕПАРАТУ ПРОТЕФЛАЗИД

33756

ПОДАННЯ ЩОДО ПРЕПАРАТУ ПРОТЕФЛАЗИД®

ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЗА ДАНИМИ

ІНСТИТУТУ УРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ

ТА ІСНУЮЧОЇ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО РІВНЯ

За останні десятиліття світовий фармацевтичний ринок поповнився десятками нових противірусних препаратів, однак проблема профілактики й терапії найбільш розповсюджених інфекційних хвороб залишається вельми актуальною.

          На даний час антивірусні препарати розділяють на наступні групи:

  • хіміопрепарати
  • інтерферони
  • індуктори інтерферонів
  • імуномодулятори

Втім, практично відсутні безпечні і, водночас, ефективні терапевтичні засоби. Відтак, особлива увага вчених спрямована на вивчення біологічно активних сполук рослинного походження які мають порівняно низьку токсичність й одночасно володіють специфічною фармакологічною дією на організм людини. В першу чергу вектор досліджень було спрямовано на вивчення флавоноїдів. Останні являють собою біологічно активні фенольні сполуки. Усі біофлавоноїди не синтезуються в організмі, а поступають з рослинною їжею або біодобавками.

Лікарська форма препарату ПРОТЕФЛАЗИД® – це рідкий спиртовий екстракт, отриманий з диких злакових рослин: щучки дернистої (Herba Deschampsia caespitosa L) та війника наземного (Herba Calamagrostis epigeios L) у співвідношенні 1:1. На фізико-хімічний склад композитів цих трав та їх активність Науково-виробниче об’єднання «Екофарм» має фармакопейні статті до Реєстраційного свідоцтва № Р.02.01/02 777.

ДУ «Інститут урології НАМН України» ще з 2000 року співпрацює з компанією щодо вивчення властивостей даного препарату та ефекту його застосування при лікуванні хворих на урогенітальну патологію інфекційного ґенезу. У 2002 р. вийшов інформаційний довідник (Протефлазид. Информационные материалы по свойствам и методикам применения. Киев-2002 г.) співавторами якого були й співробітники Інституту урології (проф. Руденко А.В. та д.мед.н. Ромащенко О.В.)

У 2001 році МОЗ України видано Наказ за №254 (02.07.2000 р.) «Про внесення змін до Переліку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 05.09.1996 № 1071» за яким, враховуючи необхідність вирішення хворих на вірусні захворювання та раціонального використання видатків державного бюджету на лікування хворих на вірусні захворювання, передбачених МОЗ у Державному бюджеті України внести зміни до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які необхідно придбати закладами і установами охорони здоров’я із змінами і доповненнями. У розділі І «Готові лікарські засоби» у фармакологічній групі «Противірусні засоби» після препарату «Роферон-А» додати «Протефлазід – вітчизняний» (міністр – Москаленко В.Ф., 23.06.2001 р.)

У 2007 році в Інституті урології НАМН України, лікарем Білоголовською О.В., була виконана дисертаційна робота «Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку», в якій науково обґрунтовано доцільність включення ПРОТЕФЛАЗІДУ до комплексу протизапальної та етіотропної терапії жінок із хронічними інфекціями сечової системи у поєднанні із запаленням геніталій. Автором доведено, що при лікуванні хворих препаратами базисної терапії позитивний клінічний ефект мав місце у 63,3% випадків, мікробіологічний – у 60,0%, частота рецидивів склала 16,6%. При включенні до комплексу протизапальної терапії препарату ПРОТЕФЛАЗІД позитивна клінічна динаміка мала місце у 83,3% випадків, а частота рецидивів склала 5,0%. Проведені імунологічні дослідження дозволили оцінити імуномоделюючу дію даного препарату, що має суттєве значення в механізмах противірусної активності.

Дані результатів науково-клінічних досліджень препарату ПРОТЕФЛАЗИД®  були оприлюднені співробітниками Інституту урології у багатьох публікаціях у наукових журналах, на з’їздах та конференціях.

Одночасно вивченням клінічного ефекту застосування ПРОТЕФЛАЗИД® у хворих за наявності герпесвірусної, папіломавірусної інфекції займалось багато медичних установ України про що підтверджує наявність Інформаційних листів (Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, 2003 р.; Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України 2003 р.; Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України (2004 р.) та інші.

За час використання Протефлазіду у клінічній практиці доробки науковців у вивченні біологічних та клінічних ефектів дії даного препарату в дослідах in virto та  in vivo досягли світового визнання. Науково-виробниче об’єднання «Екофарм» отримало міжнародний сертифікат згідно YMP Certificate-2018 (сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики – Certificate of YMP Compliance) та ряд інших міжнародних сертифікатів.

Вказане вище засвідчує міжнародне визнання препарату ПРОТЕФЛАЗИД® , що має як пряму противірусну дію на ДНК та РНК-віруси (віруси папіломи людини, включаючи онкогенні генотипи, віруси групи герпесу, віруси гепатитів В і С, віруси гострих респіраторних інфекцій), перешкоджаючи реплікації вірусів та блокуючи активність вірусоспецифічних ферментів, так і імунотропну, а також апоптозмодулюючу та антиоксидантну дію.

Базуючись на даних багатовекторних досліджень стосовно позитивного ефекту дії препарату ПРОТЕФЛАЗІД у хворих за наявності вірусних інфекцій, а також останніх експериментальних даних, отриманих проф. С.Л.Рибалко в ДУ «Інститут інфекційних хворобо ім. Л.В. Громашевського НАМН України», щодо його дії на коронавірус свиней, маємо доказову базу що цей препарат можливо буде пригнічувати й репродукцію вірусу COVID-2019, а прийом громадянами України (і не тільки) ПРОТЕФЛАЗИДУ в якості прямого противірусного засобу з імунорегуляторною дією (у рекомендованих дозах) дасть можливість знизити летальність інфікованих хворих.

ДУ «Інститут урології НАМН України», член-кореспондент НАМН України, професор С.О. Возіанов, д.мед.н., професор А.В. Руденко