ТРАХТЕНБЕРГ Ісаак Михайлович

3401
(11.11.1923-27.01.2023 рр.) академік Національної академії медичних наук України, обраний в 1997 р. за фахом “гігієна”, член-кореспондент НАН України, обраний в 1992 р. за фахом “медична екологія”, доктор медичних наук(1964), професор (1967), заслужений діяч науки і техніки (1995), лауреат трьох Академічних премій з профілактичної медицини НАМН України (1995, 2002, 2009), лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (2002), премії імені О.О. Богомольця НАН України (2010), завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України».


Один з провідних учених у галузі медицини праці, профілактичної токсикології, медичної екології. Основні напрями наукової діяльності – експериментальна токсикологія, гігієна промислового середовища та довкілля, лікарська токсикологія. Наукові розробки спрямовані на обґрунтування сучасних принципів і методів встановлення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, проблему токсичної дії малої інтенсивності, токсикологію сполук важких металів, вивчення механізмів та проявів кардіовазотоксичної дії екзогенних хімічних подразників промислового та навколишнього середовища; методологію наукових досліджень у галузі медичної екології, нанотоксикології. Відомий як автор принципово нового положення про взаємозв’язок загального та специфічного у реакції організму на екзогенну дію хімічних факторів, розробник наукових проблем «норми», адаптації, передпатології хімічної етіології, вікової токсикології. В останні роки розробляє пріоритетні проблеми нанотоксикології, зокрема оцінки безпечності наночастинок сполук важких металів, лікарських засобів, ряду промислових композицій. 

Автор понад 500 наукових праць, з них 29 монографій, підручників, довідників. Підготував 41 кандидата та 15 докторів наук.

Голова Термінологічної Комісії при Президії НАМН України, голова консультативно-експертної групи з лікарської токсикології Державного експертного центру МОЗ України, голова комісії з науки правління Наукового товариства гігієністів, член наукових товариств гігієністів, токсикологів, фармакологів України, член редколегій ряду наукових періодичних видань, серед яких «Український журнал з проблем медицини праці», «Проблеми сучасної токсикології», «Фармакологія та лікарська токсикологія», «Довкілля та здоров’я», «Токсикологический вестник», «Международный медицинский журнал» та інші.

Нагороджений Орденом “За заслуги” III ступеня, ІІ ступеня та І ступеня, багатьма медалями, в тому числі “За оборону Києва” і “За доблесну працю у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp.”,  а також нагородою «Медаль Леонардо да Вінчі» Європейської академії природничих наук (2013), медаллю імені М.М. Амосова (2017), почесними грамотами та академічними преміями НАМН, НАН і МОЗ України.

Почесний член Наукового товариства гігієністів Болгарії (1988), Почесний професор ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України” (2012), Почесний професор Тернопільського медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (2013), Почесний доктор Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (2013).
Основні наукові праці: “Хроническое воздействие ртути на организм” (1969); “Методы изучения  хронического действия химических и биологических загрязнений” (1987); “Ртуть и ее соединения в окружающей среде” (1990); “Проблемы нормы в токсикологии” (1991); “Тяжелые металлы во внешней среде” (1994); “Книга о ядах и отравлениях. Очерки токсикологии” ( 2000); “Основные показатели  физиологической нормы у человека” (2001); “Нариси вікової токсикології” (2005); «Химическая безопасность в Украине» (2007), ”Книга про  отрути та отруєння. Нариси токсикології.”(2008), “Альтернативні методи і тест-системи” (2008), «Профілактична токсикологія та медична екологія» (2010), «Яды. Популярная энциклопедия» (2011); “Промислова токсикологія: наукові пріоритети, досвід, підсумки” (2012); «Популярная токсикология: антология» (2016), “Нариси з токсикології важких металів” (випуск 2: Ртуть) (2016); “Нариси з токсикології важких металів” (випуск 3: Кадмій) (2017); “Нариси з токсикології важких металів” (випуск 4: Залізо), (2017); “Лікарська токсикологія” (2017).