Опубліковано статтю у виданні Scientific Report, що входить до видавництва Nature | The Springer Nature

98

За результатами багаторічних досліджень природної радіоактивності питної води, які виконуються в лабораторії радіаційного моніторингу ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», у 2024 році опубліковано статтю у виданні Scientific Report, що входить до видавництва Nature | The Springer Nature

Buzynnyi M., Mykhailova L. Long term studying of uranium and radium-226 activity in drinking water in some regions of Ukraine and assessment of corresponding hypotetical irradiation doses. Sci Rep. 2024 Jan 30;14(1):2530. PMID: 38291175; PMCID: PMC10828465.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-53079-z.  

Матеріали статті свідчать: для низки регіонів України, що територіально належать до Українського кристалічного щита або зазнають впливу скидів видобувних та гірничих підприємств, характерні підвищені рівні природної радіоактивності питної води. За результатами досліджень, у 3,9 % випадків мало місце перевищення нормативу вмісту урану та у 1,1 % випадків – радію-226. При розгляді середньої річної дози опромінення від урану та радію-226 у питній воді, реалізованої за життя, перевищення рекомендованого ВОЗ нормативу 0,1 мЗв/р. може стосуватися 6,1 % джерел водопостачання. Для різних вікових груп населення перевищення складає від 3,9 %  до 17,7 % джерел.

Натомість за результатами досліджень 150 проб питної води  відповідно до вимог Директиви Євратому 2013/51, проведених у лабораторії на замовлення вітчизняних виробників, що вийшли на ринок Європи, не виявлено жодного випадку перевищення нормативу дози.

Окремої уваги заслуговують результати пілотного дослідження, яке супроводжує встановлення побутових систем очистки води в індивідуальних домогосподарствах м. Житомир та його околиць. Результати переважної більшості досліджень (71 % випадків) свідчать про необхідність застосування очистки від радону-222 всієї води, що подається в житло, а не лише тієї, що безпосередньо призначена для внутрішнього споживання.

Крім аналізу власних результатів проведено їх порівняння з результатами попередніх досліджень, виконаних в Україні на початку 90-х років та деякими результатами подібних досліджень у світі.

Джерело інформації: ДУ «Інститут громадського  здоров’я ім О.М.Марзєєва НАМН України»

https://health.gov.ua/structure/research-departments/laboratory-of-radiation-monitoring/01-04-2024-radioactivity-of-water-publication/