Оренда приміщення в ДУ НІССХ ім. М.М. Амосова

526

Оголошення
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України» вивчає попит на оренду частина приміщення загальною площею 1 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова,6, для встановлення 1 автомата по очищенню та збагаченню води «Срібна роса» , на термін 2 роки 11 місяців.

Вартість майна відповідно до оцінки ринкової вартості станом на 31.07.2016р. становить для 1 кв.м. – 15 260,00 грн. (п'ятнадцять тисяч двісті шістдесят гривень 00 коп.) без ПДВ; Орендна плата за перший базовий місяць оренди вересень 2016 року. для 1 кв.м. – 114,45 грн. (сто чотирнадцять гривень сорок п’ять коп.) без ПДВ.