«Перспективи розвитку реконструктивно-пластичної хірургії в онкології»

902

Проблема реконструктивно-відновних операцій в онкології останнім часом набуває все більшої актуальності. Це зумовлено з одного боку підвищенням рівня онкозахворюваності, з іншого боку – розширенням можливостей і накопиченням досвіду у сучасній онкохірургії, анестезіології та реаніматології, і нарешті – підвищенням вимог лікарів і хворих до результатів проведеного протипухлинного лікування, особливо поліпшення якості їх життя.

Радикальне абластичне видалення злоякісних пухлин нерідко призводить до утворення чималих дефектів. Поряд з косметичними змінами вони найчастіше стають причиною порушень таких життєво важливих функцій організму як дихання, жування, ковтання, вимова, порушення функцій товстої кишки і таке інше.

Варто зауважити, що порушення зазначених функцій внаслідок захворювання або оперативних втручань призводять до помітного погіршення якості життя. Це впливає на можливість реалізації людиною своїх соціальних програм: одержання освіти, професії, створення родини, народження і виховання дітей тощо.

На сучасному рівні розвитку медицини турбують не тільки результати вилікування і збереження життя, а й можливість завдяки «рятівній» операції повернути пацієнта до фізичної, соціально-трудової реабілітації і забезпечити гідну якість життя.

Таким чином, реконструктивно-відновна хірургія – це актуальна і дуже важлива проблема, адже вона є своєрідним якісним показником рівня розвитку сучасної медицини як науки. 
 21-22 вересня 2015 р. на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» в Харкові було проведено науково- практичну конференцію «Перспективи розвитку реконструктивно-пластичної хірургії в онкології» (згідно з планом спільної організаційно-методичної роботи ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» та МОЗ України на 2015 рік і Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій).

В її роботі взяли участь 103 делегата з 7 областей України.

На 3-х пленарних засіданнях конференції були розглянуті актуальні питання:

– принципи реконструктивно-відновної хірургії в онкології;
– відновна реабілітація опромінених тканин;
– реконструктивно-відновні операції в онкомамології;
– реконструктивно-відновні операції в онкогінекології;
– реконструктивна онкохірургія щелепно-лицевої зони;
– реконструктивна хірургія в торакальній онкології;
– реконструктивно-відновні операції в хірургії травного тракту;
– анестезіологічні особливості у реконструктивно-відновній онкохірургії верхніх дихальних шляхів;
– можливості діагностичної радіології в реконструктивно-відновній онкохірургії;
– проблеми спеціального лікування хворих після реконструктивно-пластичних операцій.

Учасники конференції відмітили, що реконструктивно-відновна хірургія є медико-соціальною проблемою, розв’язання якої є відповідальним і дуже важливим завданням сучасної онкології.

Вирішувати цю проблему потрібно комплексно – необхідні реконструкція і відновлення. Такий методологічний підхід необхідно терміново впроваджувати у практику охорони здоров’я. Хірурги змушені, виходячи з вимог про радикалізм хірургічного втручання, ліквідовувати дефекти, які неможливо усунути, звичайним зшивання країв рани або заміщення її одним клаптем.

Складність в ухваленні рішень у процесы комплексного лікування щодо реконструктивно-пластичних операцій в онкології зумовлена пошуком оптимального рішення у плані радикалізації, з одного боку, і збереженням функціональності органа, косметичним ефектом, якістю життя, з іншого.

Все це вимагає розглядати дану проблему на стику різних спеціальностей із залученням онкохірургів, онкогінекологів, ЛОР-онкологів, торакальних, судинних пластичних хірургів, фахівців з променевих пошкоджень, радіологів, хіміотерапевтів тощо.

Усе викладене зумовило необхідність висвітлити, обговорювати і вирішувати ці питання на конференції із залученням якомога більшої аудиторії фахівців. Заслухавши й обговоривши доповіді, конференція ухвалила наступні рішення:

1. Привернути увагу МОЗ України до необхідності розвитку реконструктивно-пластичної хірургії. Цей напрямок відкриває широкі перспективи поліпшення результативності органозберігаючого і функціонально щадного лікування онкологічних хворих.

2. Клопотати перед МОЗ про внесення до протоколів надання медичної допомоги онкологічним хворим реконструктивно-пластичного етапу в рамках єдиної комплексної програми лікування

3. Координувати підготовку кваліфікованих кадрів хірургічного профілю за напрямком реабілітаційно-естетичної реконструкції на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

4. Доручити ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» розробити методичні рекомендації реконструктивно-відновних операцій при різних нозологічних формах онкологічних захворювань.

5. Наступну конференцію провести у м Харків за 2 роки.