Пішов з життя академік Андрій Єфімов (1928 – 2017)

615

СУМУЄМО

СПІВЧУВАЄМО

ПАМ'ЯТАЄМО
Світова ендокринологія понесла непоправну втрату – 19 січня 2017 року пішов з життя академік НАНУ, НАМНУ та РАМН, професор Андрій Семенович Єфімов (1928 – 2017).

Понад півсторіччя А.С. Єфімов віддав науковій, лікувальній і педагогічній діяльності, зробивши вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової ендокринології.

А.С. Єфімов народився у с. Зинов'ївка Саратовської області РФ.
1952 року закінчив Горьківський медичний інститут, а 1955 року захистив кандидатську дисертацію, присвячену психотерапевтичним методам лікування гіпертонії та коронарних ангіоспазмів.
З 1958 до 1965 року А.С. Єфімов працював на кафедрі терапії Горьковського медичного інституту, 1964 року захистив докторську дисертацію з проблем спорадичного та ендемічного зоба.
З 1965 року Андрій Семенович працював в Інституті ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України.
У 1985 році А.С. Єфімов організував кафедру ендокринології у Київському медичному інституті (нині Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) та до 1992 р. завідував нею.
З 1993 року – завідував кафедрою ендокринології у Київському інституті вдосконалення лікарів (нині Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика).
1988 року А.С. Єфімова обрано академіком НАМН СРСР, 1992 р. – академіком НАН України, 1993 р. – академіком АМН України.

Він є автором понад 600 наукових праць, у тому числі 28 монографій, 2 підручників, довідника, посібника, 30 патентів. Під керівництвом А.С. Єфімова виконано 50 кандидатських і 15 докторських дисертацій.

Діяльність Андрія Семеновича відзначено Державною премією УРСР 1982 року за участь у створенні підручника "Внутрішні хвороби", орденом "Знак Почета" – 1984 р., званням "Заслужений діяч науки і техніки України" – 1998 р., орденом "За заслуги ІІІ ступеня" – 2001 р., багатьма медалями. Сьогодні учні А.С. Єфімова керують інститутами, клініками, кафедрами, лабораторіями, ім'я його відоме далеко за межами нашої країни.

Світла пам’ять Вчителю…….