Постанова НАН України

1092

Про виконуючих обов’язки членів Президії Національної академії наук України
З метою зміцнення творчих зв’язків Національної академії наук України з національними галузевими академіями наук, широкими колами наукової громадськості Президія НАН України постановляє:
Призначити виконуючими обов’язки членів Президії на строк її повноважень:

  • Гадзала Ярослава Михайловича, президента Національної академії аграрних наук України, академіка НААН України;
  • Довгого Станіслава Олексійовича, президента Малої академії наук, члена-кореспондента НАН України;
  • Сердюка Андрія Михайловича, президента Національної академії медичних наук України, академіка НАМН України;
  • Чебикіна Андрія Володимировича, президента Національної академії мистецтв України, академіка НАМ України.

Президент НАН України                                                         Б.Є.Патон