Заголовок

456

29 квітня відбулося чергове засідання Президії НАМН України.
Розпочинаючи роботу президент НАМН академік  А.М. Сердюк сказав: «Віднині кожне засідання Президії ми будемо розпочинати із заслуховування доповідей молодих учених нашої академії. Я вважаю,що ця прекрасна ідея, запропонована Юрієм Іллічем Кундієвим має бути реалізована на практиці. Тому, з великою приємністю хочу надати слово нашим молодим колегам».
 
З доповіддю на тему «Медичні біотехнології в лікуванні комбінованої термомеханічної травми» виступила лікар – біолог лабораторії клітинного і тканинного культивування ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака» (м.Донецьк) Буше Вікторія Валеріїївна.
 
Другим з доповіддю про «Роль ноцицептивного апарату спинного мозку у формуванні синдрому спастичності» виступив старший науковий співробітник відділу відновної та функціональної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. Акад. А.П.Ромоданова НАМН» Медвєдєв Володимир Вікторович.
 
Підсумовуючи виступи молодих учених перший віце – президент НАМН академік Юрій Ілліч Кундієв сказав: « Цією започаткованою традицією, ми хочемо зорієнтувати увагу керівників наших інститутів до наукової молоді, до їх відбору, до планування їх наукових праць. Це основа основ, і це майбутнє нашої науки.»
 
Заслухавши доповіді молодих вчених Президія Національної академії медичних наук України схвалила напрями наукових досліджень, а також рекомендувала директорам наукових установ НАМН приділяти постійну увагу роботі молодих вчених і надавати їм всіляку підтримку.
 
Про стан надання хіміотерапевтичної допомоги нейроонкологічним хворим виступив директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. Акад. А.П.Ромоданова НАМН» академік Педаченко Є.Г. За результатами виступу було прийнято рішення звернутися до Міністерства охорони здоровя з проханням внесення зміни до ліцензії інституту з додаванням напрямів лікування – загальна онкологія та хіміотерапія.