Постанова Президії НАМН

1202

Про діяльність наукових установ НАМН з надання потерпілим бійцям  АТО і переміщеним особам висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги, виконання рішення РНБО від 06.02.2015 р.  та створення академічної госпітальної бази.
Заслухавши та обговоривши доповідь віце-президента НАМН академіка Цимбалюка В.І. «Про діяльність наукових установ НАМН з надання потерпілим бійцям  АТО і переміщеним особам висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги, виконання рішення РНБО від 06.02.2015 р.  та створення академічної госпітальної бази»,  Президія НАМН ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
1. Створити  в   Національній   академії  медичних  наук  госпітальну базу з використанням ліжкового фонду клінічних підрозділів наукових установ НАМН та ліжкового фонду ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К.Гусака НАМН» для надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги потерпілим бійцям  АТО і переміщеним особам.

Затвердити розподіл ліжкового фонду госпітальної бази по науковим установам Академії.

Госпіталізацію потерпілих здійснювати за погодженням з лікувально-організаційним управлінням НАМН.

2. Директори наукових установ НАМН несуть персональну відповідальність за організацію надання високоспеціалізованої медичної допомоги постраждалим  в зоні АТО.

3. Створити у лікувально-організаційному управлінні НАМН відділ з мобілізації та організації надання медичної допомоги потерпілим в зоні АТО.

4. Запропонувати медичній службі Міністерства оборони на підставі прийнятого рішення створити Координаційну раду у складі представників НАМН, медичних служб Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Прикордонної служби та Національної гвардії України, яка вирішуватиме питання координації діяльності з надання медичної допомоги потерпілим в зоні АТО, а також питання направлення поранених на лікування за кордон.

5. Віце-президенту НАМН академіку Цимбалюку В.І. провести консультації з представниками медичних служб силових структур з питання створення Координаційної ради і надати проект положення про координаційну раду на розгляд Президії НАМН, засідання якої провести 26.02.2015 р. із запрошенням представників медичних служб силових міністерств.

6. Продовжити роботу з видання методичних рекомендацій та інформаційних листів щодо особливостей надання медичної допомоги за різними напрямами (діагностика, лікування та реабілітація) постраждалим внаслідок військових дій.

7. Науковим установам НАМН протягом березня – травня 2015 р. разом з профільними асоціаціями лікарів провести науково-практичні конференції з проблем надання медичної допомоги потерпілим в зоні АТО.

8.  Лікувально-організаційному управлінню НАМН здійснити заходи з підготовки і проведення в рамках  YI Міжнародного медичного форуму, що має відбутися у квітні 2015 р., науково – практичної конференції з діагностики та  лікування потерпілих в зоні АТО.
 
 
    Президент
    академік                                                                                   А.М.Сердюк
 
    Головний учений секретар
    член-кореспондент НАМН                                                    В.А.Міхньов