ПРО ОГОЛОШЕННЯ ВИБОРІВ АКАДЕМІКІВ-СЕКРЕТАРІВ, ЧЛЕНІВ БЮРО ВІДДІЛЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

1056

Бюро відділення клінічної медицини та Бюро відділення теоретичної і профілактичної медицини Національної академії медичних наук України, відповідно до частин 11, 12 статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», п. 7.4 Статуту Національної академії медичних наук України, Положення про відділення Національної академії медичних наук України (п. 5, 11, 15) повідомляють про проведення виборів академіків-секретарів, заступників академіків-секретарів, членів Бюро відділень.

Академіки-секретарі відділень обираються Загальними зборами відділень з числа дійсних членів (академіків) або членів-кореспондентів НАМН України. Право висунення кандидатур на посаду академіків-секретарів відділень належить вченим радам наукових установ, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАМН України, які входять до складу зазначених відділень. До 15 грудня 2020 року висунений кандидат подає до Бюро відділення: витяг з рішення вченої ради наукової установи або особистий лист від дійсного члена (академіка), члена-кореспондента НАМН України з відповідним мотивуванням, письмову згоду кандидата на балотування, письмову згоду на обробку персональних даних.

Заступники академіків-секретарів відділень і члени Бюро обираються з числа академіків та членів—кореспондентів НАМН України (членів відділеня) та інших провідних учених наукових установ, що входять до складу відділень.

Довідки за телефонами: 489-36-53, 489-11-66