Проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”

622

Публікуємо витримку із Проекту Закону, поданого Мінфіном, що обурив наукову спільноту, а саме його 30-ту статтю, що стосується реформування галузевих академій наук, у тому числі Національної академії медичних наук України.
ПРОЕКТ!!!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний бюджет України на 2016 рік

Стаття 30.

Реорганізувати національні галузеві академії наук – Національну академію аграрних наук України, Національну академію медичних наук України, Національну академію педагогічних наук України, Національну академію правових наук України, Національну академію мистецтв України шляхом їх приєднання до Національної академії наук України.

Національна академія наук України є правонаступником усіх прав та обов'язків, у тому числі на всі об'єкти права інтелектуальної власності національних галузевих академій наук.

Визначити Національну академію наук України відповідальним виконавцем у системі Міністерства освіти і науки.

Кабінету Міністрів України:

  • до 1 січня 2016 року забезпечити передачу в установленому порядку закладів, установ, організацій, що віднесені до відання Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії медичних наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України, Національної академії мистецтв, на фінансування/надання фінансової підтримки/оплату робіт, послуг через Міністерство освіти і науки як головного розпорядника бюджетних коштів та Національну академію наук України як відповідального виконавця;
  • фінансування наукової і організаційної діяльності президій національних галузевих академій наук до завершення процедур реорганізації здійснити у 2016 році за рахунок та в межах бюджетної програми «Заходи щодо оптимізації системи національних галузевих академій наук»;
  • здійснити заходи, пов'язані із реорганізацією національних галузевих академій наук;
  • забезпечити контроль за проведенням суцільної інвентаризації майна, у тому числі нематеріальних активів національних галузевих академій наук;
  • забезпечити передачу у відання Національної академії наук відповідних установ, закладів та організацій національних галузевих академій наук, включаючи структурні підрозділи;
  • разом з Національною академією наук України забезпечити концентрацію бюджетних видатків та науково-технічного потенціалу на здійсненні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з найважливіших проблем,  здійснити інвентаризацію переданих закладів, установ, організацій, провести їх державну атестацію та визначити ефективність їх діяльності, до 1 серпня 2016 року вжити заходів щодо оптимізації мережі установ, закладів, організацій, чисельності їх працівників, зокрема, реорганізації, об’єднання, ліквідації неефективних закладів, установ та організацій чи припинення їх діяльності.

Повний текст: http://www.minfin.gov.ua:8080/uploads/redactor/files/565c9e6b799bc.pdf