Реалізація державних інвестиційних проектів станом на 01.01.2022 р.

831

ІНФОРМАЦІЯ про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 р. «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д Стражеска» НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5».

ІНФОРМАЦІЯ про стан  розроблення  та реалізації державного інвестиційного проекту станом на  01  січня  2022 р. «Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

ІНФОРМАЦІЯ про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 р. Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій бул., 49/51) Коригування   

ІНФОРМАЦІЯ про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 р. «Реконструкція Дитячого корпусу№2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук‘янової НАМН України», за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 8»

ІНФОРМАЦІЯ про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 1 січня  2022 р. Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України» з метою приведення їх до санітарних норм»   

ІНФОРМАЦІЯ про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 р. «Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ»