Результати виборів Президента та членів Президії НАМН

853

Для довідки:
(п.26 Статуту НАМН)
Президент, віце-президенти обираються загальними зборами Академії терміном на п’ять років з числа дійсних членів Академії таємним голосуванням простою більшістю голосів.
Головний вчений секретар обирається загальними зборами Академії терміном на п’ять років з числа членів Академії або докторів наук таємним голосуванням простою більшістю голосів.
Інші члени президії Академії обираються загальними зборами терміном на п’ять років з числа дійсних членів Академії таємним голосуванням простою більшістю голосів. Розподіл обов’язків між членами президії встановлюється президією.
У голосуванні беруть участь дійсні члени і члени-кореспонденти Академії.
Порядок виборів президента, віце-президентів, головного вченого секретаря і членів президії затверджується загальними зборами Академії.
Національна академія медичних наук України повідомляє, що 15 січня 2016 року, як і оголошувалось, відбулись Загальні збори НАМН України, під час яких було розглянуто основні результати діяльності Академії та її державних установ
у 2011-2015 роках, визначено головні досягнення, проаналізовано проблеми звітного періоду, а також окреслено напрями
подальшої роботи на наступні 5 років та обрано новий склад Президії і Президента НАМН України.

У зборах взяли участь члени НАМН України, представники органів державної влади, галузевих академій наук, наукової та освітянської громадськості, засобів масової інформації.

Про результати діяльності Національної академії медичних наук України у 2011-2015 рр. доповідав Президент НАМН академік А.М.Сердюк.

Концепцію розвитку Національної академії медичних наук України на 2016-2020 рр. у своєму виступі окреслив Перший віце-президент НАМН академік Ю.І.Кундієв.

Та найбільша увага медичної спільноти була прикута до другої частини Загальних зборів НАМН – виборів президента, віце-президентів, головного ученого секретаря і членів Президії НАМН України.

З метою уникнення тиску та впливу на вибір членів НАМН голосування, згідно Статуту НАМН, проходило у закритому режимі.

За результатами таємного голосування з 3-х кандидатів (академіків А.М. Сердюка, В.М. Запорожана, В.І. Цимбалюка) на посаду Президента НАМН на 2016 – 2020 рр. переважною більшістю голосів було обрано відомого нейрохірурга академіка Цимбалюка Віталія Івановича.

На фотоПерша промова новообраного Президента НАМН України акад. В.І. Цимбалюка на Загальних зборах НАМН 15 січня 2016 року

Віце-президентами НАМН України стали:

Д.І. Заболотний – академік НАМН, директор ДУ Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка

В.М. Коваленко – академік НАМН, директор Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. академіка  М.Д. Стражеска  НАМН України»

Ю.І. Кундієв – академік НАН і НАМН України, директор ДУ «Інститут медицини праці»

М.Д. Тронько – акдемік НАМН, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Головним вченим секретарем НАМН України академіки і член-кореспонденти НАМН переобрали на другий термін член-кореспондента НАМН Володимира Анатолійовича Міхньова.

Членами Президії НАМН України обрані:

 1. Ю.Г. Антіпкін – академік НАМН, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології»
 2. О.М. Біловол – академік НАМН
 3. Ю.В. Вороненко – академік НАМН, ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
 4. Г.В. Дзяк – академік НАМН, ректор Дніпропетровської державної медичної академії
 5. Ю.П. Зозуля – академік НАН і НАМН
 6. С.В. Комісаренко – академік НАН і НАМН, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
 7. Є.Г. Педаченко – академік НАМН, директор ДУ «Інститут нейрохірургії  ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»
 8. А.М. Романенко – академік НАМН
 9. А.М. Сердюк – академік НАМН, директор ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
 10. Ю.І. Фещенко – академік НАМН,  директор ДУ «Інститут фтізіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»
 11. П.Д. Фомін – академік НАМН

Щиро вітаємо нового очільника – президента НАМН України Віталія Івановича Цимбалюка та новообраних членів Президії НАМН із новою віхою у їхній професійній діяльності та бажаємо їм наснаги, мудрості, взаєморозуміння!

Віримо, Вам стане сил, досвіду і наполегливості у реалізації стратегії розвитку НАМН України на 2016 – 2020 рр.  на благо медичної науки України та всієї вітчизняної медицини!