Сесія Загальних зборів Президії та відділень НАМН України

669

ЗВІТ НАМН України за 2018 рік
21 – 22 травня 2019 року  конференц-залі  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М.Лук’янової  НАМН України» відбулась сесія Загальних зборів Національної академії медичних наук України та Загальних зборів відділень Академії.

У зборах взяли участь президент академії, члени Президії, дійсні члени (академіки) та члени кореспонденти НАМН України, директори державних установ НАМН, заступник міністра МОЗ України Павло Ковтонюк, представники Національної (віце-президент НАН України академік Вячеслав Кошечко) та галузевих академій ( віце-президент Національної академії педагогічних наук України чл.-кор. НАПН України О. Топузов, академік-секретар відділення ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України  чл.-кор. НААН України М. Мандигра, віце-президент АНВО України, академічний радник НАМН України, академік НАПрН України В. Шакун), представник Комітету ВР України з питань науки і освіти М. Шевченко, депутати ВР України  К. Іщейкін, С. Рудик, інші почесні гості.

З основною доповіддю «Про результати діяльності НАМН України у 2018 році і перспективи розвитку наукових досліджень» виступив президент НАМН України академік Віталій Цимбалюк.
По завершенні виступу відбулось обговорення доповіді, прийняття резолюції, а також вручення іменних премій НАМН України.

Підсумкам роботи клінічного та теоретичного відділень НАМН України та успіхам і проблемам у вітчизняній медичній науці загалом були присвячені виступи:

1) на Загальних зборах відділення клінічної медицини ( в конференц-залі  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М.Лук’янової НАМН України»): 

  • "Про діяльність Відділення клінічної медициниу 2018 році" ( академік-секретар відділення Ю. Антипкін);
  •  Доповіді керівників наукових установ НАМН України про науково-дослідні роботи, що заплановані до виконання у 2020 -2022 рр.

2) на Загальних зборах відділення теоретичної  і  профілактичної  медицини ( конференц-зал  ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»):

  • Про діяльність Відділення теоретичної і профілактичної медицини у 2018 році (академік-секретар відділення Д. Базика);
  • Доповіді  керівників  наукових  установ НАМН України про науково-дослідні роботи,  що заплановані до виконання у 2020 -2022 рр.