Шановні колеги!

518

 
У Національній академії державного управління при Президентові України 22 квітня 2015 року відбулася науково-практична Конференція “Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я”.

На Конференції обговорено актуальні питання кадрової політики сфери охорони здоров’я в умовах інтеграції України до Європейського Союзу та розроблено практичні рекомендації з метою удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців системи охорони здоров’я.

За результатами роботи Конференції була прийнята резолюція, в якій сформовано рекомендації органам державної влади.

Подається в порядку інформування та використання у роботі.

Додаток в прикріпленому файлі: Резолюція Конференції на 5 арк.