Що таке гастростомія?

382

Гастростомія – хірургічна операція, що полягає в створенні штучного входу в порожнину шлунку через передню черевну стінку з метою годування пацієнта при неможливості прийому їжі через рот.

Метод введення їжі не через рот в шлунково-кишковий тракт в даному випадку називають гастростомним ентеральним харчуванням. Поживні речовини можуть надходити як в рідкому, так і в напіврідкому вигляді. Коли вже немає необхідності в гастростомії, вона закривається.

Показання до встановлення гастростоми:

  • дисфагія, викликана інсультом, захворюваннями центральної нервової, злоякісними пухлинами голови та шиї або дифузними пошкодженнями головного мозку;
  • атрезія стравоходу (повна вроджена непрохідність) — як попередній етап пластичної операції на стравоході;
  • трахео-стравохідні або бронхо-стравохідні нориці;
  • стенозуючі нерезектабельні та неоперабельні пухлини стравоходу, кардіального відділу шлунку;
  • післяопікові рубцеві стриктури стравоходу (для ентерального харчування та проведення ретроградного бужування стравоходу);
  • травми стравоходу (як попередній етап основної операції на стравоході).

Існує біля 100 модифікацій гастростомії. В наш час найбільш безпечними та швидкими є мініінвазивні PEG (англ. Percutaneous endoscopic gastrostomy) операції.

Перевагами є:

  • технічна простота
  • швидкість виконання
  • гастростома, накладена за даною методою, зазвичай легко закривається після видалення гастростомічної трубки.

В ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» такі операції проводяться на постійній основі, що дає змогу значно пришвидшити одужання та реабілітацію пацієнта.

Якщо потрібно сформувати гастростому, звертайтеся до професіоналів!

Телефон відділення ендоскопії ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»: 044-454-20-25.

Джерело: ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України».