«Стандартизовані підходи до діагностики та лікування ревматичних хвороб»

858

Резолюція науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України
За підсумками науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України «Стандартизовані підходи до діагностики та лікування ревматичних хвороб», що відбулась у м.Києві, 22-23 жовтня 2015 року, було ухвалену резолюцію за підписом президента Асоціації ревматологів України, директора ДУ "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН", професора, академіка НАМН України В. Коваленка.

Враховуючи актуальність проблеми впровадження стандартизованих та персоніфікованих підходів в діагностиці та лікуванні ревматичних хвороб, проаналізувавши представлені доповіді, роботу симпозіумів, науково-практична конференція Асоціації ревматологів України рекомендує:

1. Визначити на державному та регіональному рівні адміністративний супровід спадкоємності біологічної терапії від дітей до дорослих.

2. Розробити доповнення до «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної та третинної медичної допомоги з ревматоїдного артриту» по веденню хворих на Ювенільний ідіопатичний артрит у дорослому віці, та відповідні рекомендації до протоколу лікування ЮІА.

3. Спільно з ДУ "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності" МОЗ України уточнити критерії встановлення інвалідності у пацієнтів з ЮРА, які досягли 18-річного віку.

4. Створити робочу групу та підготувати пропозиції щодо термінології та номенклатури ЮІА (ЮРА) у пацієнтів, які досягли 18 років.

5. Розглянути доцільність імплементації менеджменту спадкоємності «від дітей до дорослих» на базі ДУ ННЦ "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України" та Українського ревматологічного центру.

6. Створити робочу групу і підготувати методичні рекомендації щодо здійснення переходу / передачі пацієнтів з ЮРА від педіатрів (кардіоревматологів) до лікарів-ревматологів.

7. Завершити підготовку щодо імплементації міжнародних ініціатив «Treat to Target» та «Fit for Work» в практику охорони здоров’я України.

8. Запропонувати пропозиції щодо розробки соціальних адаптованих програм навчання хворих на РА та моніторингу ефективності лікування.

9. Провести аналіз системи реабілітації хворих на ревматичні хвороби суглобів та розробити рекомендації щодо їх удосконалення в сучасних умовах на базі діючих установ охорони здоров’я.

10.Надати пропозиції до МОЗ щодо методики та методології оцінки психічного здоров’я та психологічної підтримки хворих на ревматичні хвороби.

11.Розглянути питання щодо створення секцій (відділень) "дитяча кардіологі"я та "дитяча ревматологія" у складі відповідних асоціацій кардіологів і ревматологів.

12.Імплементувати в практику клінічної ревматології:

– реєстри пацієнтів з ЮРА, що знаходяться на імунобіологічній терапії, до категорії пацієнтів, які досягли 18-річного віку;
– реєстр ревматичних хворих, які отримують біологічну терапію.

13.Сприяти розробці в Україні наукових досліджень щодо подальшого вивчення ефективності методів клітинної терапії окремих ревматичних захворювань (остеоартрозу, запальних захворювань суглобів та ін.).

14.Розробити настанови і уніфіковані протоколи лікування СЧВ, ССД та системних васкулітів