Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини. Конференція

1159

Організатором науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини» (м. Львів).
Збірнику тез наукових доповідей присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.
Громадська організація «Львівська медична спільнота» 21-22 червня 2019 року проводитиме в місті Львові міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини».

Взяти участь у роботі конференції запрошуються науковці, студенти, аспіранти, здобувачі, а також практикуючі лікарі.

Останній термін подання матеріалів: до 18 червня 2019 року.

Учасникам необхідно до 18 червня 2019 року (включно) заповнити  online-заявку на участь на офіційному сайті Львівської медичної спільноти у розділі «Заходи» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з від сканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу: nauka@medicinelviv.org.ua

Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська.

Форма проведення: заочна.

Основні тематичні напрямки конференції:

1. Клінічна медицина
1.1. Акушерство і гінекологія
1.2. Ендокринологія
1.3. Хвороби вуха, горла і носу
1.4. Внутрішні хвороби
1.5. Кардіологія
1.6. Психіатрія
1.7. Очні хвороби
1.8. Педіатрія
1.9. Інфекційні хвороби
1.10. Променева терапія
1.11. Онкологія
1.12. Шкірні та венеричні хвороби
1.13. Нервові хвороби
1.14. Стоматологія
1.15. Травматологія та ортопедія
1.16. Фтізіатрія
1.17. Хірургія
1.18. Нейрохірургія
1.19. Дитяча хірургія
1.20. Анестезіологія і реаніматологія
1.21. Гематологія і переливання крові
1.22. Ревматологія
1.23. Трансплантологія і штучні органи
1.24. Урологія
1.25. Пульмонологія
1.26. Серцево-судинна хірургія
1.27. Наркологія
1.28. Гастроентерологія
1.29. Нефрологія
1.30. Геронтологія і геріатрія

2. Профілактична медицина
2.1. Гігіена
2.2. Епідеміологія
2.3. Охорона здоров'я
2.4. Медицина праці
2.5. Соціологія медицини
2.6. Медико-соціальна експертиза

3. Фармацевтичні науки
3.1. Технологія отримання ліків
3.2. Фармацевтична хімія, фармакогнозія
3.3. Організація фармацевтичної справи
4. Медично-біологічні науки
4.1. Анатомія людини

Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм; шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Список літератури:" у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].
Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Дерко_Петро.doc).

Приклад оформлення тез

Іващенко А. Б.
кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії
Олешкіна К. Л.
аспірант кафедри педіатрії
Одеський національний медичний університет
м. Одеса, Україна
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ У ДІТЕЙ
Текст тез …
Список літератури: …

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний з порушенням згаданих вище вимог.

Організаційний внесок

Організаційний внесок з учасника конференції складає 135 грн. та використовується на покриття витрат, пов'язаних з опублікуванням збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.
      Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок відповідального за логістику Організації: Шарапов Олег Володимирович, ПАТ Укрсіббанк, р/р 26208807183073, МФО банку 351005, Код ОКПО 2682623851, призначення платежу: "поповнення рахунку Шарапова О.В.". Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою. .
Учасників з країн СНД просимо за додатковою інформацією звертатися до Оргкомітету конференції.

Інформацію про конференцію можна переглянути на сайті ГО «Львівська медична спільнота» в розділі «Заходи»: http://www.medicinelviv.org.ua/index.php/zahodu.html.

Контакти організаційного комітету:

ГО «Львівська медична спільнота»
(099) 415-06-39
nauka@medicinelviv.org.ua
www.medicinelviv.org.ua