Терапевтичні аспекти ендоскопічного ультразвукового дослідження (endoscopicultrasound – EUS)

515

Створений спочатку для діагностичних цілей, EUS швидко поширив сферу застосування у бік різноманітних терапевтичних втручань. На сьогодні EUS все частіше використовується для дренування біліарних та панкреатичних протоків, лікування кістозних уражень підшлункової залози, EUS-керованоїхолангіопанкреатографії, локальної терапії пухлин підшлункової залози, лікування субепітеліальних уражень і варикозного розширення вен шлунку.

Усвідомлюючи швидкість акумуляції новітніх високоякісних досліджень в цій сфері, наприкінці 2021 року Європейська спілка гастроінтестинальної ендоскопії (ESGE) ініціювала перегляд керівництва з техничних аспектів застосування EUS в терапевтичних цілях. Новий документ має на меті доповнення дійсних клінічних рекомендацій і фокусується на процедурних особливостях та лікуванні побічних явищ. Ключові питання, що розглядаються в новому керівництві, включають запобіжні пре-та постпроцедурні заходи, загальні технічні принципи, технічні аспекти окремих терапевтичних втручань та способи попередження та лікування побічних ефектів. До «непрямих» втручань належать EUS-асистовані процедури, які, зазвичай, використовуються для забезпечення протокового доступу, до «прямих» – EUS-керовані процедури, які використовуються для трасмурального позиціонування стенту. Різновиди EUS-інтервенцій представлені на рисунках. Слід пам’ятати, що головною вимогою щодо проведення терапевтичних EUS-втручань є відповідний рівень підготовки лікарів-ендоскопістів та досвідченість центрів з питань інтервенційної радіології та гепатопанкреатобіліарної хірургії.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» на сьогодні володіє відповідною апаратурою і має всі можливості для проведення EUS-асистованих терапевтичних втручань.