Інформація про зустріч представників місії СЗО для Сумісного Зовнішнього Оцінювання впровадження спроможностей ММСП в Україні

942

Візит представників місії СЗО для Сумісного Зовнішнього Оцінювання розпочато 29 листопада 2021 року. Програма перебування включала обговорення результатів Зовнішнього Оцінювання національною та міжнародною командами експертів, щоб провести спільне зовнішнє оцінювання в Україні для визначення ключових питань для подальшого зосередження, щоб мати стійку систему охорони здоров’я.

Протягом майже року у процесі підготовки документів приймали участь співробітники ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзеєва НАМН України», які брали участь у Сумісному Зовнішньому Оцінюванню впровадження спроможностей Міжнародних медико-санітарних правил (2005 р.) (ММСП) в Україні за наступними розділами ММСП:

 • Координація, комунікація та адвокація з питань ММСП
 • Антимікробна резистентність
 • Безпека харчових продуктів
 • Біобезпека та біозахист
 • Національна лабораторна мережа
 • Людські ресурси
 • Взаємодія між органами охорони здоров’я та органами безпеки  
 • Комунікація ризиків
 • Хімічні загрози
 • Пункти перетину
 • Радіаційні загрози

 

СЗО – це добровільний, спільний, багатосекторальний (міжвідомчий) процес оцінювання спроможності країни щодо запобігання, виявлення та швидкого реагування на ризики для громадського здоров’я, що виникають природним шляхом або внаслідок навмисних або випадкових подій. Метою оцінки є оцінка основних вимог до ММСП, та надання рекомендацій у 19 технічних сферах, що оцінюються СЗО і допомагає країнам визначити найбільш критичні прогалини в їх системах охорони здоров’я людини та тварин, визначити пріоритетні можливості для посилення готовності та реагування, а також залучити поточних та потенційних партнерів і донорів для ефективного спрямування ресурсів.

Протягом терміну перебування міжнародних експертів в Україні було заплановано виїзні засідання, зокрема, 2 грудня 2021 року команда зовнішніх експертів у складі: John A Haines, UNITAR, United Kingdom, Technical Lead for: Chemical events, Великобританія Технічний керівник: Хімічні події; Cat McGillycuddy, UK Health Security Agency, Агентство з безпеки здоров’я Великобританії, Технічний керівник: зоонози, безпечність харчових продуктів; Agoritsa Baka, European Centre for Disease Prevention and Control, Greece Technical Lead for: Biosafety and Biosecurity National Laboratory System, Європейський центр профілактики та контролю захворювань, Греція, Технічний керівник: Національна лабораторна система з біобезпеки та біозахисту; Eran Raizman, Food and Agriculture Organization, Technical Lead for: Antimicrobial Resistance, Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй, технічний керівник з питань стійкості до протимікробних препаратів; Timothée Dub, Finnish Institute for Health and Welfare, Finland Technical Lead for: Surveillance Human Resources, Фінський інститут охорони здоров’я та соціального забезпечення, Технічний керівник з питань нагляду за кадрами; Mihail Kocubovski, Institute of Public Health Republic of North Macedonia, Technical Lead for: Linking Public Health and Security Authorities Countermeasures & Personnel Deployment, Інститут громадського охорони здоров’я, Республіка Північна Македонія, Технічний керівник з питань охорони здоров’я, Медичних контрзаходів та розгортання персоналу, у супроводі Даниленка Олексія Миколайовича, начальника відділу санітарного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань МОЗУ та Остапчука Тараса Миколайовича, завідувача відділу організації лабораторної роботи ЦГЗ, відвідала ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзеєва НАМН України».

Від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзеєва НАМН України» на зустрічі були присутні директор Інституту, академік НАМН України, д.мед.н., професор Сердюк Андрій Михайлович; заступник директора з наукової роботи, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Полька Надія Степанівна; заступник директора з науково-практичної роботи, д.мед.н., професор Турос Олена Ігорівна та співробітники, які приймали участь у спільному зовнішньому оцінюванні: Гуліч Марія Павлівна, д.мед.н., проф., завідуюча лабораторії профілактики аліментарно–залежних захворювань; Скалецький Юрій Миколайович, д.мед.н., проф., завідуючий лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я; Платонова Аліна Георгіївна, д.мед.н., с.н.с., завідуюча лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення; Павленко Тетяна Олександрівна, д.б.н., проф., завідуюча лабораторії радіаційного захисту; Останіна Наталія Вадимівна, к.екон.н., завідуюча відділу фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень; Сурмашева Олена Василівна, д.мед.н., с.н.с., завідуюча лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології; Горваль Алла Костянтинівна, к.мед.н., учений секретар; Рудницька Ольга Петрівна, к.мед.н., завідуюча науково-координаційного відділу; Коблянська Алла Володимирівна, к.мед.н., завідуюча відділу супроводу державних програм і міжнародних зв’язків; Русакова Людмила Трохимівна, д.біол.н., завідуюча відділу аспірантури та стажування; Єлізарова Олена Тарасівна, к.мед.н., с.н.с. лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей; Брезіцька Ніна Володимирівна, к.мед.н., с.н.с. лабораторії якості повітря; Моргульова Варвара Володимирівна, мол.н.с. лабораторії якості повітря .

Протягом зустрічі заступник директора з науково-практичної роботи, д.мед.наук, професор Турос Олена Ігорівна надала детальну інформацію про Інститут, напрямки діяльності, результати міжнародних проектів та можливість співробітників Інституту прийняти участь в попередженні, оцінці та заходах ліквідації надзвичайних ситуацій в Україні, обумовлених хімічними, фізичними, радіаційними та іншими загрозами силами установи.

Інформація викликала активне обговорення та високу зацікавленість міжнародних експертів.

Також міжнародні експерти відвідали Лабораторію контролю якості та безпеки продукції під супроводом Останіної Наталії Вадимівни, к.екон.н., завідуючої відділу фізико-хімічних, мікробіологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень та завідуючої лабораторії контролю якості та безпеки продукції, та Лабораторію санітарної мікробіології та дезінфектології під супроводом Сурмашевої Олени Василівни, д.мед.н., професора, Зав. Лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології.

На завершення зустрічі міжнародним експертам було надано матеріали, які висвітлюють діяльність ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзеєва НАМН України», зокрема, Національний огляд з управління біоцидами в Україні, Національний огляд «Ендокринні руйнівники в Україні: стан проблеми та шляхи її вирішення», видання журналу «Довкілля і здоров’я», інформаційні буклети та флаєри.

Інформація надана ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзеєва НАМН України»