Туберкульоз ока

4402

Проблема туберкульозу є актуальною в усьому світі. Значна частота появи увеїтів туберкульозної етіології, переважне ураження осіб молодого працездатного віку, інвалідизація і тимчасова непрацездатність при тривалому перебігу і рецидивах захворювання визначає високу соціальну значущість проблеми. Туберкульоз – поширена інфекція, якою уражено від 19 до 43% населення земної кулі, в даний час залишається розповсюдженим захворюванням, як в Україні, так і в усьому світі. Погіршення епідеміологічної ситуації з туберкульозу по Україні протягом останнього десятиліття знаходить своє відображення в паралельному збільшенні частоти туберкульозу очей. Туберкульоз очей – форма позалегеневого туберкульозу, що характеризується тривалим, нерідко рецидивуючим перебігом процесу, різноманітністю клінічних проявів, зниженням зорових функцій і тривалою втратою працездатності.