Типове положення

16648

про комітет з біоетики та деонтології установи НАМН України

Типове положення про Комітет з біоетики та деонтології установи НАМН України (надалі – Положення) розроблено в розвиток Наказу Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України № 313/59 від 01.12.2000 р. «Про подальший розвиток медичної генетики та біоетики в Україні» з урахуванням положень Конвенції Ради Європи «Про захист прав та гідності людини в аспекті біомедицини» (1997) та її протоколів, інших нормативних документів Ради Європи, загальної Декларації прав людини (1948), загальної Декларації прав людини (1948), Конвенції по захисту прав та загальних свобод людини (1950), Гельсінської декларації (1964), «Етичним принципам медичних наукових досліджень з залученням людських суб’єктів», прийнятих 52-ю Асамблеєю Всесвітньої Медичної Асоціації 2000) та враховуючи рекомендації розширеного засідання Президії НАМН України , МОЗ за участі віце-прем’єра з питань удосконалення роботи з біоетики/деонтології в установах НАМН України (2014)…
 

Завантажити (96 Кб )