УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНІКА ПОШАРОВОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АМНІОТИЧНОЇ МЕМБРАНИ

76

Амніотична мембрана (АМ) людини широко застосовується в офтальмохірургії по всьому світу. Перелік показань для застосування трансплантації амніотичної мембрани (ТАМ) в офтальмології зростає з кожним роком. Відомі три основні техніки трансплантації амніотичної мембрани: onlay (біологічне покриття), inlay (пошарова трансплантація) і sandwich (комбінована техніка). Стандартної техніки ТАМ не існує. Хірургічний травматизм під час ТАМ, обумовлений великою кількістю швів, спонукав до її удосконалення.

Науковцями відділу патології рогівки ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» під керівництвом завідувача, доктора медичних наук, професора Г.І. Дрожжиної було розроблено удосконалену техніку пошарової ТАМ, яка полягає у формуванні багатошарового амніотичного трансплантату шляхом його згортання в декілька разів з подальшою фіксацією одним рядом вузлових швів до країв дефекту рогівки.

На базі відділу патології рогівки було проведено клінічне дослідження ефективності удосконаленої методики ТАМ у хворих з виразками рогівки різної етіології та отримано свідоцтво про реєстрацію права на твір «Удосконалена техніка пошарової трансплантації амніотичної мембрани» та реєстраційна картка технології № 0624U000013 від 12.01.2024.

Було доведено, що запропонований метод ТАМ дозволяє в 2-3 рази зменшити кількість швів на рогівці і відповідно хірургічний травматизм рогової оболонки, а також зменшити час проведення хірургічного втручання. Застосування удосконаленої техніки ТАМ сприяє зниженню запальної реакції та прискоренню епітелізації поверхні рогівки.

Джерело інформації: ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

https://institut-filatova.com.ua/udoskonalena-tekhnika-posharovoi-transplantatsii-amniotychnoi-membrany/