«Внесок молодих вчених і спеціалістів у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи»

1121

15 травня 2015 року ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» сумісно із ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» буде проведено щорічну науково-практичну конференцію молодих вчених із участю міжнародних спеціалістів, яка присвячена дню Науки в Україні.
Провідний напрямок конференції – профілактика неінфекційних захворювань у різних галузях медицини.

До участі в роботі конференції та симпозіумі запрошуються дипломовані молоді вчені та спеціалісти у віці до 40 років, які беруть активну участь у фундаментальних та прикладних дослідженнях у різних галузях сучасної медицини: терапія, акушерство та гінекологія, хірургія, онкологія, онкогінекологія, радіологія, променева терапія, неврологія та психіатрія, дерматовенерологія, ортопедія та травматологія, педіатрія, інфекційні хвороби та мікробіологія, ендокринологія, отоларингологія, стоматологія, клінічна фармакологія та фармакотерапія, патофізіологія, патоморфологія.

У рамках конференції буде проведено навчальну лекцію канд.біол.наук, ст.н.с. В.А. Вінниковим за темою: «Рекомендації щодо підготовки наукових робіт».
Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації та включена в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 році», Укрмедпатентінформу та НАМН України. Згідно Наказу МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 07.07.2006 дане запрошення є підставою для відрядження.
 
Форми участі в конференції: усна доповідь і публікація тез, стендова доповідь і публікація тез, публікація тез. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Для участі у конференції необхідно до 01 квітня 2015 р. надіслати заявку за запропонованою реєстраційною формою та текст тез для публікації в матеріалах конференції електронною поштою на адресу: molodi.vcheni@yandex.ua. Після відправлення матеріалів Вам необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення (за телефоном або e-mail).
Участь у конференції iз доповіддю та друком тез доповідей є безкоштовною.

У разі участі у конференції виключно шляхом публікації тез доповідей, організаційний внесок складає 100 гривень. Кошти перераховувати на Харківський регіональний благодійний противораковий фонд, ррахунок 2600201681207 в Укрексімбанку м.Харкова, МФО 351618, ОКПО 22684252, призначення платежу – участь у конференції. Підтвердження про оплату просимо надсилати эл.поштою разом із реєстраційною формою та тезами.
 
Вимоги до оформлення друкованої роботи (тез)

 1. Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опубліковані або направлені для публікації в інші видання.
 2. Один автор може опублікувати тільки одну роботу або дві роботи у співавторстві.
 3. В структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки.
 4. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування терміну повністю.
 5. Обсяг матеріалів для друку – до 1 сторінки.
 6. Текст друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, звичайний, відстань між рядками – один інтервал.

Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами, ініціали і прізвище авторів, повна назва установи курсивом, текст роботи.
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову у публікації, якщо надіслана робота не буде відповідати наданим вимогам, про що автора буде повідомлено. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Тези друкуються без редакційної корекції!
 
Вимоги до усної доповіді:

 1. Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Мультимедійний супровід доповіді буде забезпечено.
 2. Час обговорення доповіді не більший ніж 7 хвилин.

УВАГА! Авторів робіт, відібраних комісією для усної доповіді, буде додатково повідомлено і надіслано запрошення у термін до 22 квітня 2015 р.
 
Вимоги до оформлення стендової доповіді:

 1. Розмір постеру не повинен перевищувати 100х150 см.
 2. У структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки.
 3. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані тільки після згадування терміну повністю.
 4. Заголовок оформлюється так: перший рядок (чи кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами; другий – ініціали, прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок – назва установи, закладу, організації повністю; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок – вчене звання, ініціали та прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання, ініціали та прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків); текст доповіді.
 5. Стендова доповідь може містити ілюстративний матеріал.
 6. Розмір шрифту у тексті постера повинен бути не менше 20 пт.
 7. Стендова презентація повинна бути виставлена в холі конференц-залу.

 
Під час конференції буде проведено конкурс на кращу усну та стендову доповідь. Передбачається заохочення номінантів конкурсу подарунками та пам`ятними призами.
Транспортні витрати та витрати на проживання і харчування оплачуються учасниками самостійно. Іногороднім учасникам за їхнім бажанням Оргкомітет буде сприяти бронюванню місць у готелях м. Харкова.
 
 
 
Оргкомітет конференції
Сухін Владислав Сергійович, к.мед.н. – голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», тел. +380 67 5733784.
Калашник Дар’я Миколаївна, к.мед.н. – голова Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», тел. +38 057 373 90 15
Ситник Ксенія Олександрівна, к.мед.н. – заступник голови Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», тел. +380502209407.
Кулініч Валентина Сергіївна, тел. +380667119320 – заступник голови Ради молодих вчених ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», відповідальна за прийом тез та заявок на участь у конференції.
Богдан Юлія Анатоліївна, член Ради молодих вчених ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», тел. +380631195428 – відповідальна за прийом заявок на участь у конференції.
 
З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися до членів Оргкомітету. Для подальшого спілкування просимо надати Ваши дані: адресу, телефон, e-mail.
Ми будемо щиро раді Вашій участі у нашій конференції, присвяченій дню Науки в Україні!
 
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА
науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів,
присвяченої Дню науки,
«ВНЕСОК молодих ВЧЕНИХ І спеціалістів
у розвиток медичної науки і практики:
НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ»
 
Україна, Харків, 15 травня 2015 року
 

Форма участі Усна доповідь
Стендова доповідь
Публікація тез
Країна, місто  
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) доповідача, вік  
Назва закладу, установи, організації, посада  
Назва усної доповіді  
Назва стендової доповіді  
Поштова адреса, індекс, телефон, e-mail  
Необхідність обладнання (вказати) 1. Мультимедійний проектор
2. Слайдоскоп
3. Інше
Можливі варіанти розміщення (про необхідність бронювання готелю або гуртожитку повідомте не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції) 1. Гуртожиток
2. Готель (вартість за добу)
3. Не потрібне