Вийшла з друку монографія “Фізіолого-гігієнічні особливості процесу реабілітації військовослужбовців після перебування в зоні бойових дій”

1533

Кальниш В.В. (ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України») Фізіолого-гігієнічні особливості процесу реабілітації військовослужбовців після перебування в зоні бойових дій: Монографія. – Вінниця: ТОВ “Мсркьюрі-Поділля” 2020. – 300 с.

ISBN978-966-2696-53-0

Монографія присвячена вирішенню нагальної науково-практичної проблеми щодо аналізу рівня працездатності та функціонального стану військовослужбовців в процесі відновлення після впливу бойового стресу. Проведено гігієнічну оцінку умов перебування в зоні бойових дій, зокрема, встановлено закономірності формування компенсаторної функціональної поведінки військовослужбовців, що перебувають в зоні бойових дій. Визначено комплекс інформативних та чутливих до змін функціонального стану психофізіологічних характеристик у військовослужбовців з різним станом здоров’я. Розглянуто особливості «спонтанного» відновлення розумової та фізичної працездатності здорових військовослужбовців, що перебували в зоні бойових дій. Виявлені закономірності відновлювального процесу військовослужбовців, що перебували в зоні бойових дій, в умовах стаціонару. Розглянуті клініко-психологічні аспекти реабілітації військовослужбовців у відділені реабілітації клініки профзахворювань. Запропоновані методичні підходи щодо оцінки функціонального стану та працездатності військовослужбовців та обговорені організаційні принципи проведення реабілітаційних заходів, які поліпшують функціональний стан організму учасників бойових дій.

Монографія буде корисною для психофізіологів, фізіологів, нейрофізіологів, неврологів, терапевтів, психіатрів та фахівців інших спеціальностей в галузі охорони здоров’я та профілактичної медицини.