Вплив рівнів інфразвуку на здоров’я населення

8226

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

Лабораторія фізичних факторів довкілля

На організм людини можуть впливати не тільки акустичні коливання діапазону від 16 Гц до 20 кГц – шум, а й інфразвукові коливання, які людина не може почути без спеціальних приладів.

Інфразвук, як розповсюджений гігієнічний фактор, залежно від частоти і рівня звукового тиску, може впливати на функціональний стан організму, несприятливо діючи на нервову, серцево-судинну системи, функцію дихання, стан слухового та вестибулярного аналізаторів. Людина може відчувати втому, головний біль, запаморочення, нудоту, зниження гостроти слуху і зору, а також відчуття безпричинної паніки та страху.

Джерелами інфразвуку являються наземні транспортні засоби, літаки, котельні, дизельні, вітрові електростанції, вентиляційне обладнання та ін. Інфразвукові коливання від цих об’єктів можуть суттєво впливати на акустичний стан прилеглих до житлових і громадських будинків, та їх приміщень.

Щоб знизити негативний вплив інфразвуку на людину співробітниками інституту розроблені Державні санітарні норми «Допустимі рівні інфразвуку в приміщеннях житлових та громадських будинків та на прилеглих до них територіях».

Необхідність розробки даного документу пов’язана з тим, що діючі до теперішнього часу СанПіН №42-128-4948-89 не відповідають вимогам сьогодення, в тому числі вимогам міжнародного стандарту ISO 7196:1995, а тому втратили свою актуальність.

У документі представлені нормативні рівні інфразвуку в приміщеннях житлових та громадських будинків і на прилеглих до них територіях, а також комплекс санітарно-епідеміологічних вимог до захисту населення від інфразвуку.

Санітарні норми після вводу в дію є обов’язковими до виконання усіма будівельними та експлуатаційними установами, які проектують, будують та експлуатують житлові приміщення. Введення їх в дію забезпечить безпеку і комфортність перебування населення, а також зменшить ризик захворюваності населення.