Всесвітній тиждень імунізації 2015 року: Ліквідувати прогалини в імунізації

412

Шановні колеги!
Інформуємо Вас та запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Всесвітній тиждень імунізації 2015 року: Ліквідувати прогалини в імунізації», що відбудеться 29 квітня 2015 року в м. Києві.
 
Установи-організатори:
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»;
директор – д.мед.н., професор Задорожна В.І.,
м. Київ, вул. М. Амосова, 5, 03680; тел. (044) 275-37-11.
 
Головне Управління ДСЕС у м. Києві,
Начальник, державний санітарний лікар м. Києва – к.мед.н. О.М. Рубан, 
м. Київ, вул. Некрасівська, 10/8; тел.(044) 486-54-86.
 
Українська військово – медична академія,
Професор кафедри військової медицини В.І Трихліб,
м. Київ, вул. Мельникова, 24, тел.(044) 243-15-20.
 
Головний військово – медичний клінічний центр ГВМКГ,
м. Київ, вул.Госпітальна, 18; тел. (044) 521-84-56
 
Конференція проводиться відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 році, затвердженого Міністром охорони здоров`я України та Президентом Національної академії медичних наук України за № 86.
 
В рамках компанії ВООЗ в 2015 року основна увага приділяється ліквідації недоліків в імунізації та забезпеченню справідливості щодо рівнів охоплення імунізацією, як вказано у Глобальному плані дій стосовно вакцин, прийнятому 194 державами – членами на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я в травні 2012 року, що повинна забезпечити основу для запобігання міліонам смертей у 2020 році шляхом сприянню застосування вакцин для захисту людей усіх вікових груп.
 
На конференції планується розгляд наступних питань:
Ø  Епідемічна ситуація з інфекцій, що контролюються засобами специфічної імунопрофілактики, в Україні та світі.
Ø  Вакцинопрофілактика та моніторінг за станом популяційного імунітету до інфекцій, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики.
Ø  Проблема профілактики небажаних подій, пов’язаних з вакцинацією.
Ø  Активація боротьби з хворобами, що контролюються засобами вакцинопрофілактики, в першу чергу, стосовно поліомієліту та забезпечення підтримки статусу України, як території, вільної від поліомієліту.
Ø  Роль працівників практичних закладів охорони здоров'я у виконанні Національної програми з імунізації.
Ø  Покращення організації планової імунізації з метою досягнення зростання максимального рівня охоплення вакцинацією населення України.
Ø  Основні напрямки удосконалення Національного календарю профілактичних щеплень.
Ø  Впровадження нових, удосконалення наявних вакцин та активізація наукових досліджень і розробок з метою створення наступного покоління вакцин та технологій.
 
Примітка: Програма конференції буде представлена додатково.
 
ОРГКОМІТЕТ