Заголовок

996

Шановні колеги!

 23 травня 2013 р. в ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України ” (у великому залі) о 10:00 відбудеться науково-практична конференція “Клінічна імунологія та алергологія в практиці лікаря”, де будуть розглянуті важливі питання  діагностики та лікування медикаментозної алергії, кропив’янки, ревматичних захворювань, вроджених імунодефіцитів у дорослих, фунгальної алергії, застосування нових імуномодуляторів при туберкульозі легень та ін.

 

Програма науково-практичної конференції


 

КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ

(23 травня 2013 р., м. Київ)


 


 

Місце і дата проведення:

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України»

(НІФП НАМНУ)

вул. Амосова, 10, Київ, 03680, Україна


 

23 травня 2013 року (10:00–16:30)


 


 

Реєстрація учасників конференції

9:00 – 10:00 год.

Початок конференції

10:00 год.

Перерва

13:00-13:45 год.

Кінець роботи

16:30 год.


 


 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ


 


 

 • 10:00-10:10 Відкриття конференції акад. НАМН України, Директор НІФП НАМН, акад., проф., д.м.н. Фещенко Юрій Іванович

 • 10:10-10:40 Імуноглобулін-Е-залежні та IgE-незалежні захворювання в роботі лікарів-алергологів та клінічних імунологів. Головний імунолог МОЗ України, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського медичного університету проф., д.м.н. Чоп’як Валентина Володимірівна (Львів)

 • 10:40-11:10 Сучасні міжнародні протоколи з ведення хворих на медикаментозну алергію. Президент Асоціації клінічної імунології та алергології, завідувач кафедри внутрішніх хвороб ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» проф., д.м.н. Кайдашев Ігор Петрович (Полтава)

 • 11:10-11:40 Клінічне значення імунологічних досліджень при ревматичних захворюваннях. Головний ревматолог МОЗ України, президент Асоціації ревматологів м. Києва, завідувач кафедри внутрішніх хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця, проф., д.м.н. Яременко Олег Борисович (Київ)

 • 11:40-12:10 Вроджені імунодефіцитні стани у дорослих: тактика ведення. Головний дитячий імунолог МОЗ України, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМАПО ім. П.Л.Шупика, проф., д.м.н. Чернишова Людмила Іванівна (Київ)

 • 12:10-12:30 Лабораторна діагностика медикаментозної алергії. Професор кафедри внутрішньої медицини, клінічної імунології і алергології Харьківського НМУ, д.м.н. Бабаджан Володимир Данилович (Харків)

 • 12:30-13:00 Клінічний досвід профілактики і діагностики лікарської алергії. Головний алерголог управління охорони здоров`я Дніпропетровської міської ради д.м.н. Дитятковская Євгенія Михайлівна (Дніпропетровськ)

ПЕРЕРВА, ОБІД 13:00-13:45


 

 • 13:45-14:05 Фунгальна сенсибілізація при бронхіальній астмі та інфікованість мікроміцетами. Директор НІФП НАМН, акад., проф., д.м.н. Фещенко Юрій Іванович, зав. лабораторією клінічної імунології НІФП НАМН, д.м.н. Рекалова Олена Михайлівна, лікар Петренко Людмила Володимирівна (Київ)

 • 14:05-14:25 Застосування лейкоцитарних імуномодуляторів при стійких формах туберкульозу легень. Завідувачка відділення фтизіатрії НІФП НАМН, проф., д.м.н. Черенько Світлана Олександрівна, с.н.с. Рева Олена Анатоліївна, м.н.с. Ясир Світлана Григорівна, с.н.с., к.м.н. Матвієнко Юлія Олександрівна (Київ)

 • 14:25-14:50 Диференціальна діагностика алергічної та псевдоалергічної форм кропив’янки та особливості патогенетичної терапії. Головний імунолог ДУСП, завідувач лабораторіі клінічної імунології КЛ «Феофанія», к.м.н. Осипова Людмила Станіславівна (Київ)

 • 14:50-15:20 Європейські рекомендації з лікування кропив’янки. Головний алерголог управління охорони здоров`я Дніпропетровської міської ради, завідуюча алергологічним відділенням лікарні № 7, д.м.н. Дитятковская Євгенія Михайлівна (Дніпропетровськ)

 • 15:20-15:45 Принципи імунореабілітації при респіраторних захворюваннях. Головний спеціаліст з питань клінічної імунології Головного управління охорони здоров'я м. Києва к.м.н. Назар Олег Володимирович (Київ)

 • 15:45-16:30 Дискусія і прийняття резолюції