Заголовок

763
За підтримки Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Наукового товариства гігієністів України, на базі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 20-21 вересня 2012 р. відбудеться XV з’їзд гігієністів України.
На традиційному форумі фахівців-практиків і науковців у сфері запобігання виникненню хвороб та зміцнення здоров’я населення, поліпшення його благополуччя обговорюватимуться найактуальніші питання, які постають перед профілактичною медициною.
 
Сьогодні статистика констатує невтішні факти – показники здоров’я населення катастрофічно погіршуються, наші співвітчизники в середньому живуть на 10–15 років менше, ніж європейці. На ситуацію впливають найрізноманітніші чинники, не останнє місце серед них займає сучасний стан профілактичної медицини в Україні, зокрема і в контексті нинішнього реформування медичної галузі України.
 
Тож черговий з’їзд гігієністів має на меті у спільних обговореннях, дискусіях, обміні досвідом виявити оптимальні шляхи подолання як глобальних, так і окремих локальних проблем, якими переймаються сьогодні українська медицина й медична наука.
Серед них: небезпека забруднення повітря, води, ґрунту хімічними речовинами; вплив фізичних факторів (електромагнітного опромінення, що надходить, зокрема, від радіотелефонів, комп’ютерів, станцій базового зв’язку тощо); біологічна небезпека; радіаційна безпека та протирадіаційний захист населення; проблеми гігієни харчування; профілактика професійних захворювань та інші.
 
Тематика та результати з’їзду можуть зацікавити не лише фахівців, а й широкі верстви населення, яким небайдуже власне здоров’я.
 
Відкриття з’їзду відбудеться 20 вересня о 12:00 у приміщенні Львівського оперного театру, за адресою: пр. Свободи, 28
 
У події візьмуть участь Віце-прем’єр-міністр України – Міністр охорони здоров’я України Р.В. Богатирьова; голова наукового товариства гігієністів України, Президент НАМН України А.М. Сердюк; голова державної санітарно-епідеміологічної служби А.М. Пономаренко; ректор ЛНМУ ім. Данила Галицького Б.С. Зіменковський; віце-президент НАМН України Ю.І. Кундієв; академік НАМН України І.М. Трахтенберг та інші почесні гості.
 
Акредитація для ЗМІ та додаткова інформація за тел.: 095 835 71 88 (Петрова Лариса Федорівна)