Заголовок

748

За інформацією лікувально-організаційного управління НАМН України в клініках та лабораторіях наукових установ НАМН у 2012 р. було запроваджено 1034  нових метода:  лікування – 558, діагностики – 326, профілактики – 90.
Крім науковців, яких в установах  НАМН налічується  3040, в клініках в минулому році працювало 2622 лікаря, серед них з вищою категорією – 52,8%, першою – 15%; другою – 8,4%22 % лікарів – з науковим  ступенем.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності наукових установ НАМН України є впровадження в практику результатів науково-дослідницьких розробок. 

Впровадження результатів наукових розробок установ НАМН України здійснювалось шляхом видання монографій, підручників, посібників, довідників, публікацій в вітчизняних та закордонних наукових фахових журналах, збірниках наукових праць, а також методичних документів – методичних рекомендацій, інформаційних листів, інструкцій, нормативних документів тощо.

В 2012 році в практичну діяльність установ НАМН України та  мережі закладів охорони здоров’я МОЗ України за результатами фундаментальних та прикладних досліджень було впроваджено 764  наукових розробок, з них – 316 винаходів. Відповідно, за результатами фундаментальних НДР було здійснено 189 впроваджень, з них 93 винаходів; прикладних НДР – 568, з них 220 винаходів; по програмам – 7, з них 3 винаходи.

Клінічний ефект був отриманий від впровадження 513 нововведень, з них відповідно за результатами фундаментальних НДР – 136, прикладних НДР – 371, по програмам – 6. Економічний ефект був отриманий від впровадження 254 нововведень, з них відповідно за результатами фундаментальних НДР – 58, прикладних НДР – 192, по програмам – 4. Соціальний ефект був отриманий від впровадження 324 нововведень, з них відповідно за результатами фундаментальних НДР – 84, прикладних НДР – 236, по програмам – 4.
В звітному році було створено і використано: 292 нових методів діагностики, з них, відповідно, за результатами фундаментальних НДР – 85, прикладних НДР – 204, по програмам – 3; 255 нових методів лікування, з них, відповідно, за результатами фундаментальних НДР – 51; по прикладних НДР – 204; 126 нових методів профілактики, з них відповідно за результатами фундаментальних НДР – 36; прикладних НДР – 87; по програмам – 3;

За звітний період було удосконалено: 218 нових методів діагностики, з них, відповідно, за результатами фундаментальних НДР – 73, прикладних НДР – 144, по програмам – 1; 268 нових методів лікування, з них, відповідно, за результатами фундаментальних НДР – 58, прикладних НДР – 209, по програмам – 1; 75 нових методів профілактики, з них, відповідно, за результатами фундаментальних НДР – 25, прикладних НДР – 49, по програмам – 1.
Таким чином, в 2012 році усі наукові розробки 100-відсотково були впроваджені  в практичну діяльність клінічних підрозділів профільних наукових установ НАМН України, 301 нововведення було впроваджено в  роботу вищих учбових закладів, лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я за відповідним профілем, що підтверджується наявністю актів впровадження нововведень, оформлених за встановленою формою,  деякі з них мали рівень галузевого впровадження в межах всієї країни. Переважна кількість впроваджень дали клінічний, соціальний та економічний ефект.

До Інформаційного бюлетеня НАМН України у 2012 році запропоновано 420 нововведень для впровадження в мережу закладів охорони здоров’я України.
Серед усіх наукових розробок, що мають, чи матимуть значний і клінічний, економічний ефект та соціальний ефект а також потребують  більш широкого впровадження, можна назвати, як приклад, декілька з найважливіших:

 • Спосіб лікування злоякісних новоутворень головного мозку з використанням пролонгованого внутрішньоартеріального введення протипухлинних препаратів.
 • Спосіб визначення евакуаторної функції шлунка методом ультразвукової діагностики” забезпечує підвищення точності діагностики моторно-евакуаторних розладів неінвазивним методом з визначенням перистальтики шлунка та часу шлункової евакуації, що дає змогу диференціювати лікувальну тактику цих пацієнтів.
 • Спосіб прогнозування анемічного синдрому у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику з визначенням  показників феррокінетики в 100,0 % випадків дозволяє прогнозувати розвиток анемічного синдрому у  хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона.
 • Спосіб хірургічного лікування хронічного панкреатиту шляхом застосування інтрапаренхіматозних резекційних методик при хронічному панкреатиті з фіброзом ІV ступеню дозволив підвищити ефективність дренажної функції головної панкреатичної протоки у 15,9 % хворих з ускладненим хронічним панкреатитом.
 • Спосіб виявлення осіб літнього віку зі  зниженою мелатонінутворюючою функцією епіфіза
 • Спосіб визначення функціонального віку дихальної системи організму людини
 • Діагностика стану серцево-судинної системи у хворих похилого віку, які перенесли кардіоемболічний ішемічний інсульт на фоні фібриляції передсердь
 • Спосіб прогнозування розвитку деменції у хворих похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень
 • Оцінка рівня 25(ОН) вітаміну D у пацієнтів із захворюваннями кістково-м’язової системи
 • Спосіб визначення показника якості кісткової тканини в клінічній практиці
 • Раціоналізація способу життя (харчування, фізична активність) людей передпенсійного та пенсійного віку
 • Засоби фізичної реабілітації для людей похилого віку
 • Лікування ранніх стадій діабетичних нефропатій у хворих на цукровий діабет типу 1
 • Визначити біологічну значимість дії комплексу фізичних факторів в сучасних офісних приміщеннях на організм людини.
 • Неінвазивні тести експозиції в удосконаленні біомоніторингу пріоритетних фосфор- та хлорорганічних пестицидів, сполук важких металів свинцю, кадмію, марганцю.