Заголовок

772

17-18 жовтня  2013 року у м.Трускавець проведено з’їзд Асоціації урологів України, який був присвячений актуальним питанням вітчизняної урології. З’їзд носив політематичний характер, що підтримано делегатами та знайшло своє відображення в його резолюції.
Організаторами з’їзду стали Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Інститут урології НАМН України», Львівська обласна держадміністрація, ЗАТ «Трускавецькурорт», Асоціація урологів України. Оргкомітет очолив директор ДУ «Інститут урології НАМН України» член-кореспондент НАМН України, професор С.О. Возіанов.

В роботі з’їзду прийняли участь понад 700 фахівців, в тому числі делегати з усіх областей України, завідувачі профільних кафедр та курсів вищих медичних закладів України, головні урологи обласних адміністративних територій України, колеги з Нідерландів, Італії, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Азербайджану, Казахстану, Польщі.
На порядку денному з'їзду розглядалися такі напрямки – захворювання передміхурової залози: етіологія, патогенез, діагностика, лікування; обструктивні уропатії; малоінвазивна урологія; нефректомія, постнефректомічний синдром, єдина функціонуюча нирка; нове в урології; організаційні питання.

Згідно програми проведено п'ять пленарних засідань та одне організаційне, а також два симпозіуми – компаній Астеллас Фарма та Глаксосміткляйн, засідання Європейської школи урологів під егідою Європейської Асоціації урологів, організована виставка вітчизняних та іноземних виробників лікарських засобів та медичного обладнання, медичної літератури та журналів.

Особливістю даного заходу явилось те, що, завдяки заздалегідь підготовленому технічному оснащенню, через інтернет в режимі on line прийняти участь у з'їзді змогли інтернет-користувачі як нашої країни, так і за кордоном.

У програмній доповіді директора Інституту урології НАМН член-кореспондента НАМН України С.О. Возіанова було окреслено стан та перспективи розвитку урологічної допомоги населенню України. Оцінка результативності діяльності урологічної служби має суттєве значення у прогресивному розвитку системи охорони здоров’я, тому що показує наскільки ефективно вона використовує свої можливості і дає змогу розробляти плани щодо їх укріплення. Визначені головні стратегічні напрями: удосконалення системи раннього виявлення хворих з урологічною патологією; подальше вдосконалення системи поліклінічної та стаціонарної допомоги пацієнтам за чіткими показаннями для госпіталізації; компетентність і відповідність кваліфікаційної категорії реальним можливостям лікаря, конкордантність між фахівцями стаціонарів і поліклініки, тісний взаємозв’язок з лікарями інших спеціальностей; підвищення ролі Асоціації урологів України у безперервному поліпшенні ділової кваліфікації лікарів-урологів та участі в їх атестації, ліцензуванні лікувально-профілактичних установ різних форм власності, розробці клінічних протоколів, створенні програм щодо обізнаності населення з проблем хвороб нирок та сечовивідних шляхів, безпліддя.

Симпозіум фірми Астеллас Фарма був присвячений новому в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози з симптомами нижніх сечовивідних шляхів, комплексному лікуванню циститу, впливу інфекцій, що передаються статевим шляхом, на репродуктивне здоров'я чоловіків.

Продовжено тематику сучасних аспектів медикаментозної терапії доброякісної гіперплазії передміхурової залози на симпозіумі  фірми Глаксосміткляйн, на якому висвітлено важливість виявлення факторів ризику прогресування цього захворювання, дано обґрунтування комбінованої терапії та практичних аспектів тривалого її застосування.
Засідання Європейської школи урологів під егідою Європейської Асоціації урологів носило монотематичний характер, були глибоко  подані питання діагностики та лікування пухлин нирок з проведенням інтерактивної дискусії.

На пленарному засіданні з проблеми захворювань передміхурової залози були обговорені питання консервативного лікування, в тому числі низькодозової естроген-антиандрогенної терапії раку передміхурової залози, нейроендокринного диференціювання РПЗ, а також функціональних результатів і післяопераційних ускладнень при різних видах оперативного втручання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, висвітлені особливості перебігу та лікування гострих інфекційно-запальних захворювань сечостатевих органів.
Пленарне засідання, присвячене малоінвазивній урології, віддзеркалило розмаїття застосованих сучасних методів лікування основних урологічних захворювань – антеградна і ретроградна уретеролітотрипсія, екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія, лапароскопічна уретеролітотомія, черезшкірна нефролітотрипсія та нефролітотомія при СКХ, лапароскопічна корекція травм сечоводу, ендовенозна лазерна коагуляція яєчкової вени та трансабдомінальна лапароскопічна варикоцелектомія при лікуванні варикоцеле, органозберігаюча хірургія при пухлинах нирок, а також висвітлило питання оптимізації процесу навчання урологів високим технологіям ендохірургічних втручань.

Проблема обструктивних уропатій була обговорена на окремому пленарному засіданні, на якому досить змістовно були представлені патогенетичні механізми, діагностика та лікування цієї патології у дитячому віці; тактика лікування рефлюксуючого мегауретера; метафілактика сечокам'яної хвороби, в тому числі фосфорнокислого нефролітіазу в умовах визначення його етіологічних факторів; результати хірургічного лікування травм та стриктур сечовивідного каналу; комбіноване лікування синдрому нижніх сечовивідних шляхів у чоловіків.

Нефректомія, постнефректомічний синдром та єдина функціонуюча нирка стали предметом пленарного засідання з'їзду, зважаючи на медико-соціальний аспект цієї проблеми, тому визначення факторів ризику, прогнозу, лікування та профілактики сечокам'яної хвороби у хворих з єдиною ниркою, функціональних та онкологічних результатів лікування ангіоліпоми нирки та малих її новоутворень, причин та лікувальної тактики при тромбоемболіях ниркової вени сприятиме зниженню інвалідності і навіть смертності при даній патології.

 На пленарному засіданні «Нове в урології» розглянуто низку різносторонніх питань, що поглибили знання спеціалістів з проблем сексопатології, андрології, онкоурології, нейроурології, сечокам'яної хвороби, дитячої урології, а також нових форм підготовки лікарів. Було висвітлено – алгоритми обстеження та лікування безпліддя подружньої пари; комплексне лікування синдрому тазового болю; хірургічне лікування хвороби Пейроні та девіації статевого члена, ускладнених еректильною дисфункцією; лікування вагінізму у молодих жінок та оцінка стану сексуального здоров'я жінок елегантного віку; термінові ефекти біоактивної води «Нафтуся»; стан сперматогенезу та роль ендотеліального фактора росту та щільності мікросудин у хворих на герміногенні пухлини яєчка; лікування нейрогенних розладів сечовипускання; особливості лікування сечокам'яної хвороби у осіб похилого та старечого віку; аналіз ранніх результатів уретерокалікоанастомозу; анатомічне дослідження кровотечі при венакаватромбектомії; інноваційні технології в діагностиці та лікуванні дисметаболічних нефропатій у дітей; нові дистанційні форми подовженої післядипломної освіти урологів та андрологів.
 
 На з’їзді була прийнята нова редакція Статуту АУУ, відбулися вибори керівництва Асоціації. Президентом Асоціації урологів України  одноголосно обрано член-кореспондента НАМН України, професора С.О. Возіанова, Віце-Президентом – член-кореспондента НАМН України, професора В.М. Лісового. Обрано Координаційну Раду та Правління Асоціації. Почесним Президентом Асоціації урологів України  став академік НАН та НАМН України, професор О.Ф. Возіанов. З повним переліком членів Координаційної  Ради та Правління можна ознайомитись на офіційному сайті ДУ «Інститут урології  НАМН України»:  http://www.inurol.kiev.ua/
 
З’їзд відмічає, що вітчизняна урологія за останні п’ять років досягла певних успіхів в різних аспектах спеціальності, що дозволило покращити якість надання спеціалізованої допомоги хворим  –  в результаті зменшилась летальність на урологічних ліжках і післяопераційна при основних видах оперативних втручань, смертність населення від основних урологічних захворювань, стали меншими показники первинної інвалідності серед працездатного населення.   
 
 
РЕЗОЛЮЦІЯ
з’їзду Асоціації урологів України
 
1. Для поліпшення стану кадрового забезпечення населення України лікарями-урологами зосередити увагу на безперервній системі підвищення рівня їх професійної підготовки на основі спільної діяльності із профільними кафедрами та курсами післядипломної освіти медичних установ з використанням сучасних технологій, в тому числі впровадженням дистанційних форм навчання. Рекомендувати організацію курсів післядипломної освіти дитячих урологів на базі кафедри урології НМАПО ім. П.Л. Шупика ( ПАЦ та ТУ), як опорної, для забезпечення підготовки практичних лікарів з метою освоєння новітніх технологій діагностики та лікування хвороб нирок та сечовивідних шляхів у дитячого населення України.
 
2. Продовжити розробку стандартів обстеження та лікування пацієнтів із різними урологічними захворюваннями, із створенням локальних клінічних протоколів, удосконалення чинних протоколів лікування з урахуванням рекомендацій Європейської Асоціації урологів з подальшим впровадженням в клінічну практику.
 
3. Вивчити можливість юридичного захисту лікарів в разі інтраопераційного інфікування СНІД, гепатитами.
 
4. Проводити  наукові дослідження по вивченню поширеності хвороб сечостатевої системи в популяції, їх профілактики й упередження ускладнень, в тому числі післяопераційних, а також  реабілітації хворих  з метою покращення здоров’я населення, збереження якості його життя, зменшення тимчасової та тривалої втрати працездатності, летальності, смертності.
 
5. Сприяти підвищенню якості, поліпшенню організації надання урологічної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах завдяки розробці та впровадженню нововведень по забезпеченню ефективної діагностично-лікувальної допомоги хворим урологічного профілю; уточненню показань до госпіталізації  із визначенням критеріїв можливості консервативного лікування в поліклініці; вибору найбільш ефективних, персоніфікованих стаціонар-замісних форм, з метою раціонального використання ліжкового фонду.
 
6.  Подальшого розвитку потребує розробка та удосконалення скринінг-діагностики поширених хвороб нирок та сечовивідних шляхів з метою виявлення хворих на ранніх стадіях захворювання та своєчасного лікування із використанням органозберігаючих технологій.
7. В клінічній практиці виважено обирати тактику ведення хворих на ДГПЗ, використовувати досягнення сучасної науки щодо консервативного лікування патології, при цьому керуватись доказово доведеними даними про ефективність запропонованих лікарських засобів, а у разі хірургічного втручання перевагу надавати малоінвазивним методикам. Рекомендувати запровадження лапароскопічних методик в лікуванні локалізованих форм РПЗ, що мінімізують операційну травму та зменшують термін реабілітації хворого.
8. При виборі раціональної емпіричної антибіотикотерапії  хворим з інфекцією сечовивідних шляхів враховувати дані аналізу збудників  та їх резистентність, які вимагають систематичного моніторингу в умовах кожного урологічного стаціонару.
9. Визначити концепцію стратегічного напряму збереження репродуктивного здоров’я населення диференційовану до віку та статі, а також з профілактики безпліддя та принципів його лікування у подружньої пари  з метою раннього виявлення та визначення реальної частоти неплідності в Україні. Впроваджувати методологічні підходи щодо діагностики та лікування сексуальних дисфункцій у жінок різних вікових груп  в системі планування сім’ї.
10. Покращити співпрацю з центрами перинатальної діагностики з метою раннього виявлення вроджених вад сечової системи у дітей з визначенням груп, які підлягають корекції хірургічним методом лікування.
 
11. Подальшої уваги  потребують розробка, удосконалення та впровадження методів діагностики  та консервативного лікування нейрогенних розладів сечовипускання.
 
12. Підвищувати медичну інформованість пацієнтів, доводити через засоби масової інформації про хибні наслідки самолікування, необхідність дотримання здорового способу життя, та шляхом видання профільних журналів, донесення наукової інформації до лікарів практичної охорони здоров’я.