Заголовок

625

31 жовтня – 1 листопада 2013 року ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» сумісно з ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проведена одинадцята науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті».
У роботі конференції взяли участь 479 осіб – представників 20-ти областей України, м. Києва, АР Крим, Російської Федерації та Грузії. Із привітанням до учасників конференції звернулись директор ДУ «ІПЕП НАМН України» проф. Ю.І. Караченцев; директор ДУ «ІОЗДП НАМН України» проф. М.М. Коренєв; заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення С.О. Горбунова-Рубан; заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Г.В. Бондарчук; проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного медичного університету МОЗ України проф. В.Д. Марковський. В їх виступах було відзначено, що досвід десяти наукових форумів, присвячених визначенню ролі вікового фактору у формуванні та перебігу ендокринопатій, безсумнівно, підтверджує актуальність такого підходу і обґрунтовує доцільність продовження цього напрямку.
 
Програму конференції склали 39 доповідей, у т. ч. 22 – з проблем діабетології, 7 – тиреопатології, 4 – репродуктології, 3 – ожиріння, 3 – у межах наукового симпозіуму – з актуальних проблем хвороби Іценка-Кушинга в Україні.
 
Учасники конференції мали можливість ознайомитись із виставкою продукції фармацевтичних фірм та друкованою науковою продукцією співробітників ДУ ІПЕП.
           
Вперше на даній конференції за найкращі доповіді було вручено сертифікати на безкоштовну річну підписку журналу «Проблеми ендокринної патології», який видається ГУ «ІПЕП» та включений до списку наукових спеціалізованих видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з медицини та біології. Журнал входить в базу видань, які реферуються ВІНІТІ, та передано для реєстрації в Scopus як наукометричне видання.