Заголовок

1160

7 листопада 2013 року з ініціативи ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України і Харківського національного медичного університету МОЗ України за підтримки Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України в актовій залі інституту (м. Харків, просп. Постишева, 2а) буде проведена науково-практична конференція  “Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання”.
Початок конференції о 10.00 год. Конференція включена до реєстру наукових заходів НАМН та МОЗ України на 2013 рік  (реєстраційне посвідчення  № 498  від 11 липня 2012 р.). До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані спеціалісти різних галузей внутрішньої медицини, а також лікарі загальної практики – сімейні лікарі.
 
Наукова програма передбачає пленарні доповіді та постерну сесію з обговоренням широкого кола питань.
 
Тематичні напрямки конференції:

 • Епідеміологічні та патогенетичні аспекти внутрішніх хвороб у пацієнтів різних вікових категорій.
 • Новітні досягнення в діагностиці хвороб внутрішніх органів.
 • Сучасні методи медикаментозного та немедикаментозного лікування в клініці внутрішніх хвороб.
 • Первинна та вторинна профілактика основних неінфекційних хвороб.
 • Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів з поліморбідною патологією.
 • Питання організації медичної допомоги хворим із патологією внутрішніх органів.

 
Почесні гості конференції:
 
Шурма І.М., заступник голови Харківської обласної державної адміністрації з соціальних питань.
Горбунова-Рубан С.О., директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради.
Галацан О.В., начальник Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.
Сороколат Ю.В., начальник Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради.
Лісовий В.М., ректор Харківського національного медичного університету.
 
У роботі конференції візьмуть участь:
 

 • Акімова К.В., д-р мед. наук, завідуюча лабораторією епідеміології та профілактики серцево-судинних захворювань Тюменського кардіологічного центру, м.Тюмень.
 • Анохіна Г.А., д-р мед. наук, професор кафедри гастроентерології і дієтології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика, Заслужений лікар України, м. Київ.
 • Бабаджан В.Д.,  д-р мед. наук, професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології і алергології Харківського національного медичного університету, м. Харків.
 • Бабак О.Я., д-р мед. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 ХНМУ, завідувач відділу захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м. Харків.
 • Баланова Ю.А.,  канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу епідеміології хронічних неінфекційних захворювань ФДБУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини МОЗ РФ», м.Москва.
 • Біловол О.М., академік НАМН України,  д-р мед. наук, професор, Заслужений лікар України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри клінічної фармакології Харківського  національного    медичного університету, Керівник Північно-Східного наукового центру МОЗ та НАМН України, Народний депутат України, м.Київ.
 • Бойцов С.А., д-р мед. наук, професор,   директор ФДБУ  «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини МОЗ РФ», головний позаштатний спеціаліст МОЗ Росії з профілактичної медицини, м.Москва.
 • Волков В.І., д-р мед. наук, проф.,  Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м.Харків.
 • Денисенко В.П.,  д-р мед. наук,  старший науковий співробітник відділу нефрології   ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м.Харків.
 • Дружина  О.М., завідувач відділенням інтенсивної терапії, штучного кровообігу та екстракорпоральних методів лікування, «Київський міський центр серця», м.Київ.
 • Жарінова В.Ю., д-р мед. наук, професор, головний науковий співробітник  Інституту геронтології НАМН України, м.Київ.
 • Журавльова Л.В., д-р мед. наук, професор, завідуюча кафедрою внутрішньої медицини №3 Харківського національного медичного університету, м. Харків.
 • Калініна А.М., д-р мед. наук, професор, керівник відділу первинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань у системі охорони здоров'я ФДБУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини МОЗ РФ»,  м. Москва.
 • Кваша О.О., д-р мед. наук, провідний науковий співробітник ДУ "ННЦ "Інститут кардіології імені академіка Н.Д. Стражеско" НАМН України, м. Київ
 • Князькова І.І., д-р мед.  наук, доцент кафедри клінічної фармакології Харківського національного медичного університету, м. Харків.
 • Коваль С.М.,  д-р мед. наук, професор, завідувач відділу артеріальної гіпертонії ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м. Харків.
 • Колеснікова О.В., канд. мед. наук, в.о. заступника директора з наукової роботи  ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м. Харків.
 • Копиця М.П., д-р мед. наук, Заслужений лікар України, завідувач відділу гострого інфаркту міокарда ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України”, м. Харків.
 • Кравчун П.Г., д-р мед. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології і алергології Харківського національного медичного університету, м. Харків.
 • Крахмалова О.О., д-р мед. наук, завідуюча відділом кардіопульмонології  ДУ  “Національний Інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України”,  м. Харків.
 • Лісовий В.М., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, д-р мед. наук, професор, заслужений лікар України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, ректор Харківського національного медичного університету, керівник Обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала, завідувач кафедри урології, нефрології та андрології Харківського національного медичного університету, м. Харків
 • Морозова О.Г.,  д-р мед. наук,  професор, завідуюча кафедрою рефлексотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, лікар-невролог вищої категорії, м. Харків.
 • Несен А.О., канд. мед. наук, завідувач відділу популяційних досліджень  ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України”, м.Харків.
 • Рудик Ю.С., д-р мед. наук, завідувач відділу клінічної фармакології та фармакотерапії ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України”, м.Харків.
 • Селюк М.М.,  д-р мед. наук, професор кафедри терапії Української  військово-медичної академії, м. Київ.
 • Серік С.А., канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м. Харків.
 • Скрипник І.М., д-р мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1  Вищого державного  навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава.
 • Соломенцева Т.А.,  канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України”, м.Харків.
 • Тодуров Б.М., член-кореспондент НАМН України, д-р мед. наук, професор, Заслужений лікар України, директор Київського міського центру серця,   м.Київ.
 • Топчій І.І., д-р мед. наук, професор, завідувач відділу нефрології ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”,  м. Харків.
 • Фадєєнко Г.Д., д-р мед. наук, проф., директор ДУ “Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м. Харків.
 • Шальнова С.А.,  д-р мед. наук, професор, керівник відділу епідеміології хронічних неінфекційних захворювань ФГБУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини МОЗ РФ»,  м. Москва.

 
Під час конференції відбудеться виставка лікарських препаратів провідних компаній.
Інформаційну підтримку конференції забезпечує медична газета “Здоров’я України” та  журнали «Український терапевтичний журнал» і «Сучасна гастроентерологія».