РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБРОБКИ АПАРАТІВ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНІВ У ОСЕРЕДКАХ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

9360

Кафедра дезинфектології і профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги Харківської медичної академії післядипломної освіти.

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.. О.М. Марзєєва НАМНУ»

У період пандемії коронавирусної інфекції, обумовленої штамом 019-nCoV одним з провідних напрямків лікувальної тактики є проведення апаратної штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Апарати ШВЛ в процесі експлуатації піддаються значній мікробній контамінації як в результаті прямого контакту з пацієнтами, так і в результаті аерозольного поширення секрету або через руки медичного персоналу. У випадках неякісного їх знезараження стають причиною внутрішньо лікарняного інфікування пацієнтів. Найбільш поширеним ускладненням є асоційовані з ШВЛ пневмонії, які складають 30% – 50% в загальній структурі внутрішньо лікарняних пневмоній з летальністю від 8% до 25%. Тому знезараження ШВЛ в осередках коронавирусной інфекції повинна бути спрямована на профілактику ШВЛ асоційованих пневмоній як вірусної, так і бактеріальної природи.

Тому всі частини апаратів ШВЛ багаторазового використання піддаються процесу деконтамінації. Така обробка часто представляє значні труднощі для медичного персоналу обумовлені конструктивними особливостями апаратів і різною стійкістю матеріалів до температури та розчинів хімічних сполук.

Деконтамінація – це комплекс процедур, що включає попереднє очищення, дезінфекцію поєднану з очищенням, дезінфекцію високого рівня (ДВР) або стерилізацію (Малюнок 1).

Очищення й дезінфекція апаратів ШВЛ проводиться із застосуванням механізованого обладнання, що забезпечує високоефективну обробку та ручним способом обробки, що не гарантує якісного знезараження пристроїв насамперед в наслідок неадекватного вибору мийних, дезінфікувальних та стерилізаційних засобів. Ручний спосіб превалює в Україні.

При цьому слід зазначити, що асортимент засобів для обробки апаратів ШВЛ вкрай обмежений, оскільки ряд препаратів несумісний з матеріалами пристроїв й шкідливо діє на гумові та металеві частини апаратів.

Необхідно знати!

  1. Для очищення, дезінфекції та стерилізації апаратів ШВЛ використовують препарати, зареєстровані в Україні в установленому порядку.
  2. Процес знезараження повинен відповідати рекомендаціям виробників як апаратів ШВЛ, так і дезінфікувальних засобів.

Дезінфекції високого рівня або стерилізації підлягають пристрої, що контактують з неушкодженою слизовою або могли бути контаміновані висококонтагіозними мікроорганізмами.

Засоби для ДВР згідно з критеріями вибору та оцінки повинні:

  1. Мати дуже високу мікробоцидну активність, включаючи спороцидність.
  2. Надавати швидку бактерицидну й туберкулоцидну дію в умовах білкового навантаження.
  3. Бути сумісними з різноманітними матеріалами медичних інструментів.
  4. Мати хорошу плинність і не мати ознак в’язкості.
  5. Характеризуватися мінімальною токсичністю для людини.
  6. Легко змиватися з оброблених виробів.

Підходи до обробки виробів медичного призначення залежать від матеріалу, з якого вони виготовлені, терміну та особливостей їх експлуатації (табл. 1).

Таблиця 1

Технології знезараження пристроїв ШВЛ

Пристрій (виріб)

Деконтамінація

Повітроводи й трубки

-Одноразові

-ДВР або стерилізація (витримують до 40 циклів стерилізації)

Катетери, перехідники

-Одноразові

Анестезіологічні дихальні системи (дихальний контур) *

-Одноразові контури

-Одноразові фільтри для кожного пацієнта

Анестезіологічні апарати **

– Стерилізація або ДВР (не обов’язкові при використанні бактеріального фільтра між пацієнтом та дихальним контуром). Згідно з інструкцією виробника, внутрішні контури апарату, міхи, односторонні клапани й адсорбер вуглекислого газу повинні періодично очищатися й дезінфікуватися.

Ларингоскопи

– Стерилізація псує одноразові клинки

– Ручки – дезінфекція (краще проводити автоматизованим способом), періодично стерилізація

Фіброоптичні ларингоскопи

– ДВР або стерилізація (в розчинах хімічних засобів). Автоклавувати забороняється!

Кисневі маски

-Одноразові

Мішки для ШВЛ

– ДВР або стерилізація

Небулайзери

-Заміна між пацієнтами або щодня (для небулайзерів великого обсягу)

-ДВУ або стерилізація

-Наповнення стерильною водою

Бронхоскопи

– ДВР або стерилізація

Устаткування для оцінки легеневої функції: загубник і трубки

– Одноразові або ДВУ або стерилізація

Устаткування, яке контактує з неушкодженою шкірою або не має зазвичай прямого контакту з пацієнтом: зовнішні поверхні анестезіологічних апаратів і моніторів; манжетки й дроти пульсоксиметра; стетоскоп, електрокардіографічне дроти, підігрівники препаратів крові; температурний датчик – використовується тільки у одного пацієнта

Очищення з мийними засобами в кінці робочого дня і в тих випадках, коли є видиме забруднення

Примітки: * – при використанні одноразових фільтрів одноразові контури використовуються до 7 днів. ** – все поверхні анестезіологічного обладнання повинні очищатися відповідними дезінфікувальними препаратами щодня або негайно після появи видимого забруднення.

В осередках коронавірусних інфекцій для знезараження апаратів ШВЛ треба застосовувати дезінфікувальні засоби широкого спектра дії (бактерициди, віруліциди, туберкулоциди). Їх правильний вибір та застосування з метою профілактики й боротьби з вірусними інфекціями базується на відомостях про спектр віруліцидної активності, фізико-хімічні характеристики, безпеки для персоналу та пацієнтів, споживчі властивості.

Обробка апаратів ШВЛ в повному обсязі здійснюється згідно з методичними рекомендаціями «Очищення дезінфекція та стерілізація наркозно-діхальної апаратури», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України 12.03.2010 N 221.

В умовах широкого використання ШВЛ в осередках коронавірусних інфекцій можуть застосовуватися експрес-технології. Оптимізація процесу підготовки ШВЛ може досягатися використанням багатокомпонентних препаратів з мийними й дезинфікувальними властивостями, зокрема трьохферментні препарати, що розкладають білки, жири, вуглеводи з дезінфікувальними добавками широкого спектра дії, наприклад гуанідинів в поєднанні з ЧАС. Такі композиції гарантують ефективну передстерилізаційну підготовку виробів.

Для ДВР та стерилізації в усьому світі широко використовують дезінфікувальніі засоби на основі перекису водню й надкислот.

Повний цикл передстерилізаційної підготовки ШВЛ з використанням багатокомпонентних ферментних препаратів представлений на прикладі препарату «Аніозім ДД-1».

Таблиця 2

Режим очищення з використанням препарату «Аніозім ДД-1»

№ п/п

Етапи

Концентрація (%)

Экспозиція (хв.),

1

Замочування змінних частин апарату ШВЛ при повному зануренні в розчин препарату «Аніозім ДД1 *, ** й заповненні ним порожнин та каналів

0,5

5,0

2

Промивання кожного виробу в тому ж розчині, в якому проводилося замочування, за допомогою марлевої серветки

 

1,0

3

Промивання проточною питною водою

 

3,0-5,0

4

Ополіскування дистильованою водою

 

0,5-1,0

5

Сушка 70-80° (до повного висихання)

 

 

ВСЬОГО

 

 

9,5-12 хв

Примітки: * – при багаторазовому використанні препарату «Аніозім ДД1» стабільність робочих розчинів 7днів ; ** – препарат «Аніозім ДД1» використовують для об’єднання процесу дезінфекції та передстерилізаційного очищення.

Наступну ДВР або стерилізацію доцільно здійснювати в розчині препаратів на основі перекису водню й надкислот, що дозволяє протягом 10 хвилин здійснити ДВР або 30 хвилин стерилізацію (згідно з методичними рекомендаціями виробників препаратів).

За такою технологією весь цикл дезінфекції та передстерилізаційного очищення, подальшої ДВР або стерилізації пристроїв займає не більше 1 години, епідеміологічно та економічно обгрунтований в умовах широкого використання ШВЛ з метою профілактики ШВЛ асоційованих пневмоній бактеріальної та вірусної природи.