Заголовок

473

15 серпня 2014 на 91-му році пішла з життя видатний, всесвітньо відомий вчений-педіатр та громадський діяч, почесний директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної АМН України», Лауреат  Державних премій, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, Академік НАН та НАМН України ЛУК’ЯНОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
Багато років життя Олени Михайлівни було пов’язано з Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології Національної АМН України. З 1949 р., після закінчення Київського медичного інституту, Олена Михайлівна Лук’янова розпочала свою трудову діяльність в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології Національної АМН України, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до керівника відділу і заступника директора. З 1979 по 2005 рр. Олена Михайлівна очолювала Інститут. У 1966 р. вона захистила докторську дисертацію, у 1968 р. здобула звання професора. О.М. Лук’янова – академік НАН України (1992), НАМН України (1993), АМН СРСР (1984), РАМН (1992), Американської академії педіатрії (1998).    
                           
Наукові розробки Олени Михайлівни Лук’янової є вагомим внеском у фундаментальну та прикладну медицину. Основними напрямками наукової діяльності  є  дослідження порушень обміну кальцію, фосфору та вітаміну D у вагітних жінок, новонароджених і дітей раннього віку, розробка ефективних  методів їх профілактики та лікування; вивчення актуальних проблем патогенезу, діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення у дітей; комплексне вивчення впливу несприятливих екологічних факторів на стан біологічної системи «вагітна жінка – плід – дитина» та розробка методів профілактики і реабілітації екозалежної патології у дітей різних вікових груп. Олені Михайлівні Лук’яновій вперше в сучасній науці і практиці вдалося об’єднати медицину дитинства з медициною материнства.

Оленою Михайлівною Лук’яновою розроблені сучасні методи профілактики й лікування порушень здоров’я, пов’язаних із дефіцитом вітаміну D в організмі; встановлені механізми розвитку і запропоновано нову класифікацію захворювань, спричинених порушеннями обміну вітаміну D і кальцій-фосфорного гомеостазу в дітей; уточнено важливі ланки порушень метаболізму кісткової тканини залежно від виду соматичної патології, віку дитини, впливу несприятливих екологічних факторів на її організм. Ці результати лягли в основу перегляду наявних і опрацювання нових методів профілактики та лікування ряду захворювань і гіпокальціємічних станів у дітей. За участю О.М. Лук’янової створено новий препарат вітаміну D – Відеїн-3.

Лук’янова Олена Михайлівна – засновник першої української наукової школи дитячої гастроентерології. Під керівництвом та за її безпосередньої участі розкрито окремі механізми формування хронічних захворювань шлунку, кишківника, печінки, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози в дітей, запропоновано схеми їх патогенетичної терапії і профілактики. Розроблено і впроваджено в практику методи ендоскопічного й ультразвукового дослідження органів травлення в дітей. Створено нові продукти лікувального харчування для дітей із патологією органів травлення.

Олена Михайлівна проводила унікальні дослідження з вивчення впливу наслідків радіаційного опромінення на стан біологічної системи «мати – плід – дитина». У результаті було встановлено закономірності й особливості порушень стану здоров’я, розроблено діагностичні критерії та лікувально-профілактичні комплекси для дітей і жінок з радіаційно контрольованих регіонів України, які зазнали дії гострого або тривалого опромінення.


Блискучий талант та великі організаторські здібності були реалізовані О.М. Лук’яновою в період її тридцятирічного керівництва Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології,  який став взірцем ефективної наукової та практичної діяльності та співпраці з вітчизняними та закордонними вченими. О.М. Лук’яновою створена потужна школа наукових кадрів в галузі клінічної та соціальної педіатрії, перинатології, неонатології. Під керівництвом Олени Михайлівни Лук’янової було підготовлено понад 80 докторів і кандидатів наук.

У доробку Олени Михайлівни – понад 600 наукових праць, у тому числі 25 монографій, 10 посібників і підручників, енциклопедії, 18 авторських свідоцтв і патентів України.
Визначний організатор науки, О.М. Лук’янова була одним із засновників Національної академії медичних наук України, куратором ряду важливих національних та державних медико-соціальних програм, які були спрямовані на покращення охорони здоров’я дітей та жінок України. Олена Михайлівна Лук’янова проводила велику громадську діяльність, була членом Всесвітньої та Європейської асоціації перинатологів, виконкому Міжнародної асоціації педіатрів, протягом багатьох років була президентом Асоціації педіатрів України.

Заслуги  Олени Михайлівни Лук’янової у розвитку вітчизняної медичної науки визнані в Україні та за кордоном, її  наукова та громадська діяльність відзначена високими державними нагородами.    

Наукова і медична спільнота, колеги й учні висловлюють рідним і близьким глибоке співчуття з приводу смерті Олени Михайлівни Лук’янової.