Заголовок

487

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 675/2014

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2013 року:
за роботу "Новітні біотехнології в діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань людини":
ГРИНЮ Владиславу Костянтиновичу – докторові медичних наук, директорові державної установи "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України"
ГНИЛОРИБОВУ Андрію Михайловичу – докторові медичних наук, заступникові директора державної установи "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України"
МІМІНОШВІЛІ Омарі Ісідоровичу – докторові медичних наук, заступникові директора державної установи "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України"
МИХАЙЛІЧЕНКУ Вячеславу Юрійовичу – докторові медичних наук, вченому секретареві державної установи "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України"
ПОПАНДОПУЛУ Андрію Геннадійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві лабораторії державної установи "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України"
БУШЕ Вікторії Валерїївні – кандидатові біологічних наук, біологові державної установи "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України"
КРАВЧЕНКО Тетяні Володимирівні – кандидатові медичних наук, лікареві-кардіологу державної установи "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака Національної академії медичних наук України"
ДУМАНСЬКОМУ Юрію Васильовичу – докторові медичних наук, ректорові Донецького національного медичного університету імені М.Горького
ІГНАТЕНКУ Григорію Анатолійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Донецького національного медичного університету імені М.Горького
СИНЯЧЕНКУ Олегу Володимировичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Донецького національного медичного університету імені М.Горького;
за роботу "Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку":
ЛИТВИНЕНКУ Сергію Вікторовичу – кандидатові технічних наук, директорові дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" Фірма "Радмір"
МАРУСЕНКУ Анатолію Іларіоновичу – кандидатові технічних наук, головному конструкторові дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" Фірма "Радмір"
ПУПЧЕНКУ Віктору Івановичу – начальникові сектору дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" Фірма "Радмір"
ШЕВЧЕНКУ Анатолію Дмитровичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
БАРАННИКУ Євгену Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
ЩЕПОТІНУ Ігорю Борисовичу – докторові медичних наук, директорові Національного інституту раку
ОРЛУ Валерію Еммануїловичу – докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Національного інституту раку
РОМАНОВУ Андрію Вікторовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного інституту раку
ДИКАН Ірині Миколаївні – докторові медичних наук, директорові державної установи "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії медичних наук України"
ЛІНСЬКІЙ Ганні Володимирівні – науковому співробітникові державної установи "Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України";
2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2013 рік двісті п'ятдесят тисяч гривень кожна.
Президент України                          Петро ПОРОШЕНКО
23 серпня 2014 року 
http://www.president.gov.ua/documents/18011.html