Засідання Президії НАМН України від 10 листопада 2021 р.

592

10 листопада 2021 року відбулося засідання Президії Національної академії медичних наук України в ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України». Члени Президії на чолі з президентом НАМН України академіком НАН та НАМН України Цимбалюком Віталієм Івановичем, наукові співробітники Інституту і гості заслухали доповіді академіка Усенка Олександра Юрійовича та члена-кореспондента НАМН України Колесника Миколи Олексійовича щодо сучасного стану органної трансплантації в нашій державі, перспектив її розвитку та проблем, що постають у трансплантології.

В обговоренні доповіді взяли участь члени Президії, а також присутня на засіданні народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, голова підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології Дмитрієва Оксана Олександрівна.

В процесі обговорення було висловлено пропозиції про необхідність звернутися до МОЗ України щодо вирішення таких питань, як забезпечення розроблення національних медико-технологічних документів (клінічних протоколів, стандартів тощо) з урахуванням сучасних досягнень медичної науки і доказової медицини; проведення аналізу процесів розвитку національної системи охорони здоров’я; розроблення стратегії розвитку трансплантології як фрагменту національної системи охорони здоров’я, що передбачає визначення вимог до трансплантаційних центрів, баз вилучення анатомічного матеріалу та відповідну маршрутизацію, що є фундаментом створення «трансплантаційних округів»; розроблення та впровадження з відповідним фінансуванням програми підготовки медичних кадрів різної спеціалізації («трансплантаційні команди») для роботи в трансплантаційних центрах; відновлення інституції «провідної установи» для забезпечення організаційно-методичного та науково-практичного супроводу медичних напрямів, у т.ч. трансплантаційного; перегляду алгоритмів роботи Єдиної державної системи трансплантації щодо критеріїв розподілення анатомічного матеріалу та формування «листів очікування»; забезпечення прозорого моніторингу діяльності трансплантаційних центрів та оцінці якості надання трансплантаційної допомоги; забезпечення осіб з трансплантованими органами препаратами імуносупресивної терапії через систему реамбурсації.

Учасники засідання відзначили, що вирішення зазначених проблем шляхом вищенаведених пропозицій забезпечить проведення органних трансплантації в межах стандартної клінічної практики, для цього в Україні існують потенціальні можливості та передумови.