Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології»

1859

У відповідності з «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 році» 4-6 листопада 2020 року на базі Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» відбудеться Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології». За умов подовження карантинних заходів конференція буде проведена в онлайн-форматі.

Програмні напрями конференції:

 • Фундаментальні питання нормальної анатомії та гістології
 • Морфологічний аналіз патологічних процесів
 • Ембріологія та клітинна біологія в нормі та при патології
 • Сучасні морфологічні дослідження в експерименті та клініці
 • Морфологічні дослідження у фармакології та клінічній медицині
 • Історія розвитку вітчизняної та світової морфології
 • Оптимізація навчальної діяльності кафедр морфологічного профілю
 • Нові морфологічні методи і наукові технології Офіційні мови конференції – українська, англійська.

 

Форми участі у конференції:

 • усна доповідь;
 • стендова доповідь;
 • участь у пленарних, секційних засіданнях та обговореннях;
 • участь у майстер-класах;
 • заочна (публікація статті або тез).

 

До публікації приймаються статті або тези доповідей.

Статті публікуються в журналі «Morphologia», який входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі «медичні науки» (категорія «Б») та належить до індексованих наукометричних видань.

Тези   доповідей   публікуються  у   збірнику  наукових  праць   конференції,   а   також розміщуються на веб-сторінці конференції «Теорія та практика сучасної морфології».

За бажанням учасника повна версія доповіді розміщується на веб-сторінці конференції (у pdf- або ppt-форматах).

Учасники   конференції   отримують:  сертифікат,  програму,  збірник  наукових  праць конференції, друкований примірник журналу «Morphologia» (том 14, № 3, 2020).

У    рамках    конференції    передбачено    проведення    майстер-класів    за    багатьма найсучаснішими напрямками морфологічних досліджень.

Протягом конференції триватиме виставка новітнього морфологічного обладнання та програмного забезпечення від провідних виробників з демонстрацією в реальному часі.

Вимоги до оформлення статей містяться на сайті журналу «Morphologia»:

http://morphology.dsma.dp.ua

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез – від 1 до 3 сторінок.

Текст друкується через 1,5 інтервали, розмір шрифту 14 Times New Roman у редакторі Microsoft Word, без переносів. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм.

Структура тез:

 • Назва (без використання абревіатур)
 • Автор(и): ініціали, прізвище
 • Повна офіційна назва установи
 • Місто, країна
 • Текст

Тези можуть містити діаграми, графіки та таблиці, побудовані внутрішніми засобами редактора MS Word. У тексті бажано додержуватись послідовності викладення: обґрунтування актуальності; мета; матеріали та методи; результати та їх обговорення; підсумок або висновки; список літератури (за необхідності). Літературні посилання в тексті тез здійснюються наведенням у круглих дужках прізвища (прізвищ) та ініціалів одного або двох авторів і наступного за ними року публікації (наприклад: Іванов І.І., 2018).

Детальнішу інформацію учасники можуть дізнатись за телефоном оргкомітету:

(097) 458-42-84; (066) 472-43-64

Твердохліб Ігор Володимирович e-mail: ivt@dsma.dp.ua

Адреса оргкомітету: 49044, м.Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, ДЗ «ДМА», професор Твердохліб І.В.