Засідання Вченої медичної ради МОЗ України

709

Стратегічно важливим та пріоритетним завданням держави у галузі охорони здоров’я є збереження життя та здоров’я матерів і дітей.
Основними критеріями досягнення цього є:

 • збереження і відновлення репродуктивного здоров’я,
 • безпечність пологів,
 • рівень народжуваності,
 • здоров’я новонароджених дітей,
 • попередження материнської та малюкової смертності,
 • покращання стану здоров’я дитячого населення країни.

2 червня 2016 року відбулось засідання Вченої медичної ради МОЗ України, в тому числі за участю фахівців НАМН України, присвячене актуальним питанням стану здоров’я дитячого населення України.

Медична спільнота дитячих лікарів країни працює нині над забезпеченням належної якісної роботи педіатричної служби в умовах реформування первинної ланки. Наразі, у галузі послідовно впроваджуються сучасні технології діагностики й
лікування дитячих хвороб, розробляються новітні стандарти лікування, поліпшується оснащення дитячих
лікувально-профілактичних закладів і університетських клінік.

Як зазначив у своєму виступі заступник Міністра охорони здоров’я України – керівник апарату Роман Василишин, здоров’я дитини – це ні з чим незрівнянна цінність. Саме тому питання охорони здоров’я дітей та матерів, було і залишається постійним пріоритетом для Президента України, керівництва Уряду та галузі адже тільки здорова та освічена нація може протистояти нинішнім та майбутнім викликам часу. Роман Василишин закликав присутніх до співпраці та надавати пропозиції щодо конкретних заходів стосовно поліпшення стану із роботою педіатричної служби.

У своїх доповідях

 • директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», голова Асоціації педіатрів України, академік НАМН України, д.мед.н., професор Антипкін Ю.Г.,
 • завідувач кафедри педіатрії № 4 НМУ ім. О.О. Богомольця, академік НАМН України, д.мед.н., професор Майданник В.Г.,
 • завідувач кафедри дитячих та підліткових хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з спеціальності «Педіатрія», д.мед.н., професор Бекетова Г.В.,
 • завідувач кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Шунько Є.Є. ,
 • заступник голови Вченої медичної ради МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, зав. кафедри педіатрії № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця, д.мед.н., професор Волосовець О.П.

акцентували на необхідності

 • продовження впровадження стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо медико-психологічної допомоги підліткам в клініках, дружніх до молоді, для профілактики адиктивних форм поведінки;
 • формування освітньої та навчальної складової пропаганди здорового способу життя;
 • впровадження сучасних перинатальних технологій;
 • виключно грудного вигодовування;
 • профілактики інвалідності з дитинства і забезпечення їх ефективної реабілітації тощо.

Як зазначив у своєму виступі заступник Міністра охорони здоров’я України – керівник апарату Роман Василишин, здоров’я дитини – це ні з чим незрівнянна цінність. Саме тому питання охорони здоров’я дітей та матерів, було і залишається постійним пріоритетом для Президента України, керівництва Уряду та галузі, адже тільки здорова та освічена нація може протистояти нинішнім та майбутнім викликам часу.

Присутні на засіданні дійшли до спільного розуміння, що задля поліпшення стану здоров’я дітей та матерів потрібна реалізація низки загальнодержавних заходів.

На засіданні члени Вченої медичної ради МОЗ України ухвалили ряд важливих рішень, серед яких:

 • розробка Державної програми «Здоров’я дітей – старт на все життя», яка б концентрувала зусилля держави, суспільства, науковців та практичної охорони здоров’я на розробці, насамперед, профілактичних системних підходів щодо збереження здоров’я майбутнього країни;
 • внесення до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 окремих спеціальностей «Педіатрія» та «Громадське здоров’я, профілактична медицина» із відповідними обсягами державного замовлення;
 • продовження на перехідному етапі роботи первинної ланки медико-санітарної допомоги спільної роботи лікарів загальної практики-сімейної медицини та лікарів-педіатрів щодо надання якісної та доступної медичної допомоги дитячому населенню;
 • особлива увага наданню якісної та доступної медичної допомоги дітям, що постраждали та були евакуйовані із зони АТО;
 • затвердження нормативно-правових документів щодо подальшого впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб у дітей перших 5-ти років життя як стандарту надання первинної медико-профілактичної допомоги дітям;
 • розробка та впровадження державної стратегії моніторингу за станом здоров’я дітей із проведенням навчальних тренінгів та підготовки відповідних спеціалістів;
 • впровадження реально діючих мед. оглядів школярів з обов’язковим проведенням функціональних проб та формування серед дітей груп спостереження та організації для них профілактично-оздоровчих заходів.

За матеріалами прес-служби МОЗ України