ЧАЙКОВСЬКИЙ Юрій Богданович

1873
(29.06.1951-03.03.2022 рр.,) член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 06.11.2003 р. за спеціальністю “гістологія”, доктор медичних наук (1989), професор (1993), Заслужений діяч науки і техніки України (2001),  лауреат Державної премії України (1996) і Премії АМН України (2001), Премії НАН України імені В.П.Комісаренка (2006), завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (з 1992),  проректор з міжнародних зв’язків і навчання іноземних студентів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (1994-2000), проректор з наукової роботи Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (2014-2015), начальник відділу медичних і аграрних наук ВАК України (2000-2011).

Провідний учений в галузі морфології, експериментальної  мікрохірургічної ауто- та алонейропластики. Основні напрямки наукової діяльності: вивчення будови та реактивних властивостей нервової системи; експериментальне моделювання патологічних процесів, вивчення структурних основ їх пато- і саногенезу; дидактика викладання гістології, цитології та ембріології; історія морфології.
Довів можливість збереження життєздатності клітин периферійної нейроглії за умов кріоконсервації при температурі рідкого азоту; показав, що інгібітори протеолітичних ферментів, кверцетин і ліпін стимулюють регенерацію периферійних нервів; вивчив гемомікроциркуляторне русло, нейро-вазальні та нейро-десмальні взаємовідношення у нервових стовбурах, з’ясував морфологічні особливості розвитку хронічного гастриту і гастродуоденіту за умов експериментальної хронічної інфекції носоглотки, структурні механізми саногенезу гнійних і негнійних ран шкіри при застосуванні сорбентів.
Автор понад 700 наукових праць, в т.ч. 3 підручників, 9 монографій, 27 патентів. Підготував 8 докторів і 27 кандидатів наук.

Голова Біоетичної комісії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Президент Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України, член Міжнародної академії патології (IAP), Міжнародної академії інтегративної антропології, Європейського товариства з вивчення відновлення та регенерації периферичних нервів, головний редактор журналу “Світ медицини та біології”, член редакційних рад ряду фахових журналів.

Основні навукові праці:  “Ф.А.Стефаніс”(1996); “Повышение эффективности микрохирургических операций у больных с последствиями травм срединного и локтевого нервов области предплечья”(1998); “Гiстологiя  та  ембрiогенез органiв ротової   порожнини”(1999); “Гістологія людини”(2003, 2010); “Периферійний нерв (нейро-судинно-десмальні взаємовідношення в нормі та при  патології” (2005); „Енциклопедія клітини” (2007).