ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

764

Мета конференції: обговорення питань людських ресурсів у сфері охорони здоров'я в Україні та розроблення практичних рекомендацій з метою удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для системи охорони здоров'я.

Президент НАМН України Віталій Цимбалюк взяв участь в урочистому відкритті Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я».

Захід, який організовувала Національна академія державного управління при Президентові України, відбувся 23 березня.

У заході за участю Міністра охорони здоров’я України Олександра Квіташвілі від НАМН брали участь: 
директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова Національної академії медичних наук України Василь Лазоришинець,
директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України» Євгеній Педаченко,
директор ДУ «Національний інститут хірургії та  трансплантології ім. О.О.Шалімова» Олександр Усенко,
директор ДУ “Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска» та віце-президент НАМН Володимир Коваленко.

Конференцію, присвячену науково-експертному обговоренню актуальних питань державного управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я та кадрової політики в умовах інтеграції України до Європейського Союзу, відкривали також:
президент Національної академії державного управління при Президентові України Юрій Ковбасюк, 
заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець,
директор Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України Віталій Коблош, 
представники Адміністрації Президента України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних медичних закладів, міжнародних організацій, громадських організацій,
науково-педагогічні співробітники,
аспіранти і докторанти Національної академії.

У ході науково-експертного зібрання обговорено питання сучасних викликів і проблем людських ресурсів у сфері охорони здоров’я, світових стандартів планування кадрів у системі охорони здоров’я, прогнозування потреб у медичних кадрах в Україні, особливості підготовки управлінських та наукових кадрів для системи охорони здоров’я.

Учасники заходу підкреслили, що в Україні завдання розбудови ефективної кадрової політики мають дві ключові проблеми: по-перше, відсутність єдиної стратегії кадрової політики в сфері охорони здоров’я, по-друге, наявність певної невідповідності офіційної звітності про якість кадрового потенціалу країни реальному стану справ. Для розробки ефективної державної політики кадрових ресурсів необхідно провести ретельний аналіз ситуації з виявленням основних досягнень, проблем, можливостей та загроз для її реалізації.

Модератор конференції, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії Василь Князевич наголосив на першочергових завданнях кадрової політики щодо підвищення ефективності системи охорони здоров’я України в умовах реформування галузі охорони здоров’я. Науковець підкреслив, що кар’єрний розвиток має бути конкурентоспроможним, прозорим та базуватися на результатах.

Президент НАМН В. Цимбалюк підтримав його думку та вручив грамоту й подяку колишньому Міністру охорони здоров'я Василю Князевичу з нагоди його 60-річчя.

За результатами конференції прийнято резолюцію, в якій сформовано рекомендації щодо прийняття Концепції розвитку кадрової політики у сфері охорони здоров’я в Україні, а також Стратегії підготовки керівних кадрів та менеджерів для системи охорони здоров’я в Україні.